lam nguyễn lê nhật

lam nguyễn lê nhật

  • Số câu hỏi 117
  • Số câu trả lời 44
  • Điểm thành tích 0GP 13SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Gio Việt


Địa chỉ

Huyện Gio Linh, Quảng Trị

Liên kết