Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 25
Số lượng câu trả lời 418
Điểm GP 36
Điểm SP 568

Người theo dõi (54)

Vân Thu
A.R.M.Y
ko có tên

Đang theo dõi (2)

Dòng thời gian