Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thừa Thiên Huế , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 1521
Điểm GP 3
Điểm SP 1401

Người theo dõi (158)

Đang theo dõi (245)

Hoa Thiên Cốt
Karina Nguyễn
Thiên Chỉ Hạc
TFboys

Dòng thời gian