Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 199
Điểm GP 16
Điểm SP 201

Người theo dõi (23)

Đang theo dõi (1)

_silverlining