Thực hành đọc: Nàng Ờm nhắn nhủ (Trích Nàng Ờm – chàng Bồng Hương – truyện thơ dân tộc Mường)