Chủ đề 5: Axit H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm - Hóa học lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Chủ đề 5: Axit H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm

Trộn 50 ml dung dịch H3PO4 1M với Vml dd KOH 1M thu đuược muối trung hòa Giá trị của V là

  1.  200 ml
  2.  170 ml
  3.  150 ml
  4.  300ml
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.