Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Dung dịch \(HNO_3\) có pH = 2. Cần pha loãng dung dịch trên bao nhiêu lần để thu được dung dịch có pH = 3 ?

  1. 1,5 lần
  2. 10 lần
  3. 2 lần
  4. 5 lần
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.