Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật - Sinh học lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

Cắt con sao biển thành hai phần, về sau chúng hình thành hai cơ thể mới. Hình thức này được gọi là:

  1.  Mọc chồi.
  2.  Tái sinh.
  3.  Phân mảnh.
  4.  Phân đôi.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.