Bài 29. Các loại hoa - Sinh học lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 29. Các loại hoa

Chọn từ, cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống :

Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu có thể chia hoa thành 2 nhóm : ...............(có đủ nhị và nhụy), hoa đơn tính (chỉ có nhị là hoa đực hoặc nhụy là hoa cái). 

  1. hoa lưỡng tính
  2. hoa đơn tính
  3. xếp hoa
  4. đơn độc
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.