Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Thể đơn bội dùng để chỉ cơ thể sinh vật có bộ NST trong nhân mang đặc điểm là

  1. mất một chiếc NST trong cặp.
  2. mất 1 chiếc trong cặp NST giới tính.
  3. mỗi cặp NST chỉ còn lại 1 chiếc.
  4. mất hẳn 1 cặp NST.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.