Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Cơ thể một người chứa bộ NST = 47. Cơ thể đó được gọi là

  1. thể dị bội.
  2. hội chứng bệnh Đao.
  3. thế đa bội.
  4. hội chứng Claiphentơ.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.