Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa? - Sinh học lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Trong những nhóm cây sau đây, những nhóm nào gồm toàn cây có hoa ?

  1. Cây mít, câu rêu, cây táo.
  2. Cây ngô, cây lúa, cây rau bợ
  3. Cây cà chua, cây dưa chuột, cây cải.
  4. Cây cam, cây xoài, cây dương xỉ
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.