Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa? - Sinh học lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Trong những nhóm cây sau đây, những nhóm cây nào gồm toàn cây một năm ?

  1. Cây táo, cây mít, cây đào, cây nhãn
  2. Cây ngô, cây cam, cây lúa, cây tỏi
  3. Cây cà chua, cây dưa chuột, cây cải, cây dưa hấu
  4. Cây bưởi, cây xoài, cây ổi
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.