Hướng dẫn soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung - Ngữ văn lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Hướng dẫn soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung

Dòng nào dưới đây chưa sát đúng với mục đích của việc dựng bai tiến sĩ?

  1.  Lưu danh cá bậc hiền tài vào sử sách.
  2. Hướng kẻ sĩ và hiền tài dành nhiều tâm huyết phụng sự quốc gia
  3.  Làm gương tốt cho tất cả mọi người soi chung.
  4.  Biểu dương những trung thần, nghĩa sĩ có công với nước

 

 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.