Chủ đề 20. Ancol. Phenol - Hóa học lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Chủ đề 20. Ancol. Phenol

Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chc, thu đưc hỗn hợp X gmột axit cacboxylic, một anđehit, ancol dư và nước. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm hai phần bằng nhau.

Phần một cho tác dụng hết với Na dư, thu đưc 0,504 lít khí H(đktc). Phần hai cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu đưc 9,72 gam Ag. Ancol đó là

  1. CH3OH                  
  2. C2H5OH                 
  3. C3H7OH.                 
  4. C4H9OH. 

Hướng dẫn giải:

nH2=0,0225 mol 
nAg=0,09mol 
AncolAxit+Nước(1) 
x______x_____x 
AncolAndehit+Nước(2) 
       y____y______y 
ancol dư là z

ð Giả sử không tạo andehit fomic 
Từ n Ag => n andehit = 0,045 => n H2O ở phản ứng (2) = 0,045 
Từ n H2 => n ( ancol + n axit + n H2O ) = 0,045 = n H2O từ phản ứng (2) bất hợp lí 
=> Ancol là CH3OH => andehit là HCOH và axit là HCOOH 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.