Thành viên
21 tháng 6 2017 lúc 15:21

Nguyễn Châu Anh

+﴿ Nếu a = 13

=> b = 14 ; 15

+﴿ Nếu a = 14

=> b = 15

+﴿ Nếu a = 15

=> b \(\in\) \(\varnothing\)  Vậy các cặp số ﴾ a ; b ﴿ thỏa mãn là : ﴾ 13 ; 14 ﴿ ; ﴾ 13 ; 15 ﴿ ; ﴾ 14 ; 15 ﴿

Bình luận (0)
Công chúa hoa đào
21 tháng 6 2017 lúc 15:07

12<13<14<16

Bình luận (0)
Uzumaki Naruto
21 tháng 6 2017 lúc 15:15

Bạn:Công chúa hoa đào sai rồi 

Bình luận (0)
Uzumaki Naruto
21 tháng 6 2017 lúc 15:16

các cặp số (a;b) là:(13;14);(13;15);(14;15)

Bình luận (0)
Nguyễn Châu Anh
21 tháng 6 2017 lúc 15:27

cảm ơn nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN