Chương IV. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Tun Duong

đốt cháy 3,36 khí CH4 trong bình đụng 7,84l khí oxi, hấp thu toàn bộ sp bằng dung dich nước vôi trong dư

a) viết các pt pư

b) tính kl kết tủa thu được

c) tính kl bình tăng lên

d) tính kl dung dich trong bình


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN