Đinh Đức Hùng
Tân binh -
16 tháng 9 2017 lúc 11:35

\(Q=\frac{a^2+b^2}{a-b}=\frac{\left(a^2-2ab+b^2\right)+2}{a-b}=\frac{\left(a-b\right)^2+2}{a-b}=a-b+\frac{2}{a-b}\)

\(\ge2\sqrt{\left(a-b\right).\frac{2}{a-b}}=2\sqrt{2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN