Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máu

đoàn như thiên ái

tại sao nhóm máu O có thể truyền được cho nhóm máu A trong khi kháng nguyên A trong hồng cầu máu A có thể bị kết dính bởi kháng thể anpha trong máu O?

Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh 7 tháng 11 2020 lúc 12:26

Nhóm máu O là nhóm máu phổ biến nhất. Nhóm máu O không có kháng nguyên A cũng không có kháng nguyên B trên tế bào hồng cầu, nhưng lại có cả hai kháng thể A và B trong huyết tương. Kết quả là những người có nhóm máu O chỉ có thể nhận truyền máu từ những người có cùng nhóm máu O, vì các kháng thể trong huyết tương của nó sẽ tấn công các loại khác. Tuy nhiên, những người có nhóm máu O lại có thể hiến máu cho tất cả các nhóm máu khác, vì nhóm máu O hoàn toàn không có kháng nguyên.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh 7 tháng 11 2020 lúc 12:27

Nhóm máu O có thể truyền được cho nhóm máu A vì nhóm máu O không chứa kháng nguyên trong hồng cầu, nên khi truyền cho nhóm máu A, không bị kháng thể trong huyết tương của nhóm máu A (β) gây kết dính hồng cầu nên nhóm máu O có thể truyền được cho nhóm máu A

Tương tự với các nhóm máu khác nói chung cũng như nhóm A nói riêng, vậy nên có thể nói nhóm máu O là nhóm chuyên cho, có thể truyền được cho tất cả các nhóm máu.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh 7 tháng 11 2020 lúc 12:27

- Nhóm O truyền được cho nhóm A do trong O có cả alpha và beta , nhóm A có kháng nguyên A nhưng không gây kết dính hồng cầu bời alpha và beta là trong máu của người cho nên sẽ không kết dính với A trong máu người nhận

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN