Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

KAPUN KOTEPU

khi nháy chuột vào các ô tính khác nhau ,hộp tên se hiển thị cái gì

Nguyễn Mai Linh
Nguyễn Mai Linh 20 tháng 10 2020 lúc 19:34

Hiện thị địa chỉ của ô được chọn

Chúc bạn học tốt!! vui

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN