Mai Nguyen Thanh
24 tháng 8 2017 lúc 20:35

3 người. Vì có ông và bố là 2 người cha, bố và con là 2 người con.

Bình luận (0)
Trần Hùng Luyện
24 tháng 8 2017 lúc 20:37

Cái này đáng ra phải trả lời trong ĐỐ VUI 

2 cha + 2 con = 3 người

Vì 2 cha là : ông nội và bố

    2 con là : bố và con

Bình luận (0)
Trần Hồ Hà Phương
24 tháng 8 2017 lúc 20:50

3 người 

Bình luận (0)
Hoang Le Tuan Anh
24 tháng 8 2017 lúc 20:51

ko hop dien dan r!to da canh cao vai dua roi ma sao ban ko chiu nghe?

Bình luận (0)
phan phong nhã
27 tháng 6 2018 lúc 20:35

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnníííííiííííííííííííííííííííiííííííííííííííííiiííííííínnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN