Phần 2. Rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ

Minh Lệ
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
6 tháng 10 2023 lúc 10:27

- Em chia sẻ với bạn về kế hoạch của bản thân theo bảng đã trình bày.

- Cùng tham khảo kế hoạch của bạn và học tập những điều tích cực.

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
6 tháng 10 2023 lúc 10:27

- Em xây dựng kế hoạch rèn luyện tính chăm chỉ, kiên trì theo mẫu bảng đã gợi ý.

Mục tiêu

Nhiệm vụ cần thực hiện

Cách thực hiện

Thời gian/ địa điểm thực hiện

Chăm chỉ làm bài tập về nhà

- Chủ động, tự giác làm bài tập về nhà.

- Đọc và tìm hiểu bài

- Hoàn thành bài tập ngay sau giờ học.

- Luôn soạn bài các môn đầy đủ

- Sau giờ học

- Tại nhà

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
6 tháng 10 2023 lúc 10:26

Biểu hiện của tính kiên trì, chăm chỉ trong công việc.

Tác động của tính kiên trì, chăm chỉ đến hiệu quả công việc.

Hãy kể về một số trường hợp thành công trong cuộc sống nhờ tính kiên trì, chăm chỉ.

Làm thế nào để rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ?

- Luôn hoàn thành công việc đúng thời hạn.

- Đi làm đúng giờ

- Sáng tạo và kiên trì với những nhiệm vụ khó khăn.

- Nâng cao năng suất làm việc.

- Tạo tính kỉ luật trong công việc.

- Nhà bác học Thomas Edison.

- Thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí.

- Vận động viên Ánh Viên.

- Hoàn thành công việc đều đặn.

- Có ý thức rèn luyện kỉ luật bản thân.

Bình luận (0)