Lesson 2

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Bacon Family
15 tháng 2 2023 lúc 19:04

At the Mid-Autumn Festival, my family often go outside.

My family goes to Vinh City for Tet.

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 9:21

Mid-Autumn Festival lasts three days in South Korea. That's different from Vietnam. We celebrate from 14th to 15th of the eighth month of Lunar calendar. 

(Tết Trung thu kéo dài 3 ngày ở Hàn Quốc. Điều đó khác với Việt Nam. Chúng tôi tổ chức từ 14-15/8 âm lịch.)

South Korean eat half-moon rice cakes, play traditional games and watch traditional dance greeting to the elders and sports. That’s like Vietnam.

(Người Hàn ăn bánh trung thu, chơi các trò chơi truyền thống và xem lời chào khiêu vũ truyền thống cho người lớn tuổi và thể thao. Điều đó giống với Việt Nam.) 

Lunar New Year lasts first three days of Lunar calendar in Mongolia, like Vietnam.

(Tết Nguyên Đán kéo dài 3 ngày đầu tiên âm lịch ở Mông Cổ, giống với Việt Nam.)

Mongolian clean houses before the new year, have a big dinner the night before, wear traditional clothes. That’s like Vietnam.

(Người Mông Cổ dọn dẹp nhà trước năm mới, có một bữa tối thịnh soạn vào buổi tối hôm trước, mặc trang phục truyền thống. Điều đó giống với Việt Nam.)

Mongolian have milk tea and a dish called "buuz". That’s different from Vietnam.

(Người Mông Cổ có trà sữa và một bữa ăn được gọi là “buuz”. Điều đó khác với Việt Nam.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Bacon Family
15 tháng 2 2023 lúc 18:00

At Christmas, Germans eat sweet bread for dessert. That’s different from the UK. In the UK, they eat Christmas pudding for dessert.

On Easter day, the USA’s people hunt for eggs, like French. 

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 22:24

Đáp án: light

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 22:24

tradition /trəˈdɪʃn/ (n): truyền thống                

gift /ɡɪft/ (n): món quà          

light /lt/ (n): ánh sáng

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 22:24

On Christmas day, my country decorate with lights and trees. That’s like Japan. 

(Vào ngày lễ Giáng sinh, quê tôi trang trí đèn và cây. Điều đó giống với Nhật Bản.)

We eat traditional meals with family. That’s different from Japan.

(Chúng tôi ăn bữa ăn truyền thống với gia đình. Điều đó khác với Nhật Bản.)

We celebrate from Dec 24th  to 26th. That’s different from Japan.

(Chúng tôi tổ chức từ 24/12- 26/12. Điều đó khác với Nhật Bản.) 

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 22:24

1. Italians decorate with lights and trees. That's like Australians.

(Người Ý trang trí bằng đèn và cây cối. Điều đó giống như người Úc.)

2. Christmas meal in Japan has fried chickenThat’s different from Italy.

(Bữa ăn Giáng sinh ở Nhật Bản có món gà rán. Điều đó khác với Ý.)

3. Australians exchange gifts with family and friends. That's different from Japanese people.

(Người Úc tặng quà cho gia đình và bạn bè. Điều đó khác với người Nhật.)

4. Italy celebrates Christmas from Dec 24th  to 26thThat’s different from Australia.

(Nước Ý đón lễ Giáng sinh từ ngày 24 đến 26 tháng 12. Điều đó khác với Úc.)

5. Italians exchange gifts with family and friendsThat’s like Australians.

(Người Ý tặng quà cho gia đình và bạn bè. Điều đó giống như người Úc.)

6. Australia celebrates Christmas on Christmas Day. That's like Japan.

(Úc tổ chức lễ giáng sinh vào ngày Giáng sinh. Đó là giống như Nhật Bản.)

7. Christmas meal in Italy is different from Australia.

(Bữa ăn Giáng sinh ở Ý khác Úc.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 21:01

2. Brazil’s New Years costume is different from Vietnam’s.

(Trang phục Tết của Brazil thì khác với Việt Nam.)

3. Like Vietnamese people, Koreans visit temples.

(Giống như người Việt, người Hàn đến thăm chùa.)

4. Like Australians, Americans exchange gifts at Christmas.

(Giống như người Úc, người Mỹ trao đổi quà vào Giáng sinh.)

5. Halloween in the US is different from Halloween in Mexico.

(Halloween ở Mỹ thì khác với Halloween ở Mexico.)

6. Like French children, English children get chocolate eggs at Easter.

(Giống như trẻ em Pháp, trẻ em nước Anh nhận được trứng sô cô la vào lễ Phục sinh.)

Bình luận (0)