Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng?

Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
5 tháng 12 2023 lúc 14:57

Trong các nguyên nhân đã nêu ở văn bản, em thích nguyên nhân sự tự tin của các cầu thủ vì sự tự tin đã mang lại cho các cầu thủ sức mạnh để họ tiến xa trong các trận đấu.

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
5 tháng 12 2023 lúc 14:56

Thái độ của tờ báo: rất quan tâm, vui mừng, cảm thán, khâm phục đối với bóng đá Việt Nam, dành cho đội bóng nhiều lời khen ngợi.

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
5 tháng 12 2023 lúc 14:56

Văn bản sử dụng kiểu chữ in đậm, đánh số thứ tự 1, 2, 3 để đánh số các đề mục để làm nổi bật thông tin chính của đoạn phân tích, của cả bài.

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
5 tháng 12 2023 lúc 14:56

- Các từ được đặt trong dấu ngoặc kép là từ “lắp ráp” và “thống trị” thông thường các từ này sẽ được dùng với ý nghĩa như sau:

+ Lắp ráp: Động từ lắp các bộ phận rời của máy với nhau hoặc đặt các bộ phận máy vào đúng chỗ để có thể hoạt động được

VD: lắp ráp xe máy

        phân xưởng lắp ráp

+ Thống trị: Động từ nắm và sử dụng bộ máy chính quyền để điều khiển, quản lí, chi phối mọi mặt. Đồng nghĩa: cai trị

VD: giai cấp thống trị

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
5 tháng 12 2023 lúc 14:56

- Những nguyên nhân chính giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng là:

1. Lòng khao khát của các cầu thủ

2. Sự tự tin

3. Sự tiến bộ của V-League

4. Các cầu thủ Việt Nam gắn bó với nhau trong thời gian dài

5. Được dẫn dắt bởi huấn luyện viên giỏi.

- Bài viết dành phần lớn nội dung viết về nguyên nhân vì nhằm nhấn mạnh vào nội dung này để từ đó ca ngợi chiến thắng vẻ vang và thành tích mà đội tuyển bóng đá nam và nữ đem lại.

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
5 tháng 12 2023 lúc 14:55

Trong văn bản ngày đoạn kết quả được đưa ra ở phần đầu sau đó mới trình bày nguyên nhân. Cụ thể như sau

- Kết quả: Đoạn đầu tiên " từ đầu..... thời điểm hiện tại"

- Nguyên nhân: 

+ Lòng khao khát của các cầu thủ:" Tờ Smmsport cho rằng.... VN và Thái Lan"

+ Sự tự tin:" Tờ Smmsport cũng nhận định rằng.... cải thiện nhiều", tờ Smmsport viết

+ Sự tiến bộ của V-League:" Tờ Smmsport  vueets" Như đã nói..... hiện tại"

+ Các cầu thủ VN gắn bó với nhau trong thời gian dài: " Tờ Smmsport, những cầu thủ VN trong đội hình..... và tấn công", Tờ Smmsport "

+ Được dẫn dắt bởi huấn luyện viên giỏi:" Tờ Smmsport " Để có thể vươn lên, đội....hết"

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
5 tháng 12 2023 lúc 14:55

Nghĩa của từ “lắp ráp” ở đây là kết nối à sắp xếp đúng chỗ, hợp lí các cầu thủ tạo nên sự trơn tru đem lại những kết quả tốt trong trận đấu.

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
5 tháng 12 2023 lúc 14:55

- Lời văn trong ngoặc là lời của tác giả viết bài của tờ Smmsport.

- Lời văn ngoài ngoặc là là lời của tác giả bài báo “ Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng”

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
5 tháng 12 2023 lúc 14:55

Các đề mục được đánh số thứ tự và in đậm là

1. Lòng khao khát của các cầu thủ

2. Sự tự tin

3. Sự tiến bộ của V-League

4. Các cầu thủ Việt Nam gắn bó với nhau trong thời gian dài

5. Được dẫn dắt bởi huấn luyện viên giỏi.

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
5 tháng 12 2023 lúc 14:55

Từ “thống trị” ở đây có nghĩa là đứng đầu, ở vị trí cao cụ thể là dẫn đầu, đứng đầu trong các đội tuyển bóng đá Đông Nam Á.

Bình luận (0)