Chương I- Điện tích. Điện trường

Đinh Tuấn Việt
8 tháng 6 2016 lúc 13:47

undefined

Bình luận (0)
Trần Việt Hà
8 tháng 6 2016 lúc 13:47

Lúc đầu giọt thủy ngân nằm lơ lửng ( cân bằng )

          mg = qE1 = \(q\frac{U_1}{d}\)

Khi U1 giảm xuống U2 thì lực diện trường nhỏ hơn trọng lức , do đó giọt thủy ngân có gia tốc :

          F = mg - qE2 = mg - q\(\frac{U_2}{d}\) → a = g - \(\frac{qU_2}{md}\)

Từ phương trình S = \(\frac{at^2}{2}\) với \(S=\frac{d}{2}\) ta suy ra : t = 0,45 ( s )

EM LÀM KHÔNG TRÁNH KHỎI XAI SÓT . MONG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN THÔNG CẢM.

Bình luận (1)
5S Online
8 tháng 6 2016 lúc 13:41

Giúp với , thầy và các bạn giúp em

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN