Bài 4: Sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng

MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
6 tháng 12 2022 lúc 12:52

* Khái niệm đất chua, đất mặn, đất bạc màu là:

- Đất chua: là đất trong dung dịch có nồng độ H+ > nồng độ OH-, nhiều Al3+, Fe3+ tự do.

- Đất mặn: là đất có nồng độ muối hòa tan trên 2,56%.

- Đất bạc màu: là đất trồng có tầng canh tác mỏng, thành phần cơ giới nhẹ, nghèo chất dinh dưỡng, đất chua, vi sinh vật có ích hoạt động kém

* Nguyên nhân làm cho đất bị chua, bị mặn, bị bạc màu là:

- Nguyên nhân đất bị chua:

+ Nước mưa làm rửa trôi các cation kiềm trong đất

+ Cây trồng lấy đi một lượng cation kiếm trong đất mà không hoàn trả.

+ Bón phân hóa học chua sinh lí vào đất

+ Phân giải chất hữu cơ trong điều kiện kị khí.

- Nguyên nhân đất bị mặn:

+ Vùng ven biển có địa hình thấp do thủy triều, vỡ đê hoặc nước biển theo các cửa sông vào bên trong đất liền mang theo muối hòa tan

+ Nước ngầm chứa hàm lượng muối hòa tan thấm lên tầng đất mặt

- Nguyên nhân đất bị bạc màu:

+ Quá trình rửa trôi diễn ra mạnh mẽ

+ Tập quán canh tác lạc hậu khiến đất mất cân đối và nghèo chất dinh dưỡng, bị chua.

* Biện pháp cải tạo đất chua, đất mặn, đất bạc màu:

+ Biện pháp cải tạo đất chua

- Biện pháp vôi

- Biện pháp thủy lợi

- Biện pháp canh tác

+ Biện pháp cải tạo đất mặn

- Biện pháp bón phân

- Biện pháp thủy lợi

- Biện pháp canh tác

- Chế độ làm đất thích hợp

+ Biện pháp cải tạo đất bạc màu

- Biện pháp bón phân

- Biện pháp thủy lợi

- Biện pháp canh tác

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
6 tháng 12 2022 lúc 12:43

 

- Biện pháp bón phân: Bón phân hữu cơ, phân vô cơ, phân xanh, đặc biệt là phân hữu cơ để vừa nâng cao độ phì nhiêu của đất, vừa cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao. Bón vôi để nâng cao độ pH đất và cải tạo tính chất vật lí của đất.

 

- Biện pháp thủy lợi: Tưới, tiêu hợp lí nhằm tránh rửa trôi các dinh dưỡng trong đất.

 

- Biện pháp canh tác: Bố trí hệ thống cây trồng, sử dụng giống ngắn ngày thích hợp. Sử dụng công thức luân canh, tăng vụ, trồng xen cây họ đậu để vừa tăng thu nhập, vừa cải tạo đất.

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
6 tháng 12 2022 lúc 12:42

Xói mòn thường xảy ra ở vùng đồi núi vì có độ dốc lớn.

Đất lâm nghiệp chịu tác động của quá trình xói mòn mạnh hơn vì đất lâm nghiệp đa số ở vùng có độ dốc lớn hơn đất đất nông nghiệp (thường ở vùng đồng bằng, nếu ở vùng đồi núi thì đa số thiết kế theo dạng bậc thang để giảm xói mòn).

Nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu:

- Hình thành do quá trình rửa trôi các hạt sét, keo và các chất dinh dưỡng ở những vùng có địa hình dốc.

- Do canh tác lạc hậu và trồng lúa lâu đời.

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
6 tháng 12 2022 lúc 12:42

Biện pháp thủy lợi là biện pháp cải tạo đất mặn quan trọng nhất. Vì nó mang tính phòng tránh, có hiệu quả nhất, nếu không có biện pháp này các biện pháp sau xử lí sẽ mất công rất nhiều và không hiệu quả do nước biển liên tục xâm nhập.

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết