Bài 21. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a

MinhLe
Xem chi tiết
Lê Duy Hưng
22 tháng 1 lúc 11:38

Khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước ở Ô-xtrây-li-a:

- Ô-xtrây-li-a khai thác tài nguyên nước chủ yếu từ nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm để sử dụng cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.

- Trong điều kiện khí hậu khô hạn và khan hiếm tài nguyên nước, việc khai thác, sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên nước luôn là mối qaun tâm hàng đâu của quốc gia này.

- Để gia tăng nguồn cung cấp nước, Ô-xtrây-li-a đã xây dựng các đập và hồ trữ nước mưa, các nhà máy xử lí nước đã qua sử dụng và khử muối từ nước biển. Ô-xtrây-li-a cũng áp dụng các biện pháp sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước trong sản xuất và sinh hoạt. 

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
Lê Duy Hưng
22 tháng 1 lúc 11:39

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
Lê Duy Hưng
22 tháng 1 lúc 11:41

- Những biện pháp khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đất của Ô-xtrây-li-a: Đất đai kém màu mỡ, khô hạn nên phát triển chăn nuôi gia súc, trồng cây chịu hạn. Triể n khai chương trình quốc gia chăm sóc đất để canh tác, phủ xanh đất trống, phổ biến kĩ thuật… góp phần bảo vệ tài nguyên đất. 

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
15 giờ trước (7:44)

- Diện tích rừng của Ô-xtrây-li-a trong giai đoạn 1990 – 2020 có sự biến động:

+ Diện tích rừng có xu hướng giảm trong giai đoạn 1990 – 2010. Cụ thể, năm 1990 diện tích rừng đạt 133,8 triệu ha, đến năm 2010 còn 129,5 triệu ha (giảm 4,3 triệu ha so với năm 1990).

 

+ Giai đoạn 2010 – 2020, diện tích rừng có xu hướng tăng trở lại. Cụ thể, năm 2020, diện tích rừng Ô-xtrây-li-a đạt 134,0 triệu ha (tăng 4,3 triệu ha so với năm 2010).

=> Ô-xtrây-li-a đã chú trọng thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và trồng rừng.

- Ô-xtrây-li-a đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ tài nguyên sinh vật:

+ Phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên, công viên, vườn quốc gia,…

+ Đề ra những chiến lược bảo tồn các quần thể sinh vật và cảnh quan bản địa.

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
Anime khắc nguyệt
20 tháng 1 lúc 14:31

Dựa vào hình 21 và thông tin trong bài, em hãy:

- Kể tên các khoáng sản chính được khai thác ở Ô-xtrây-li-a.

=> chì , sắt , đồng , vàng , kim cương , u-ra-ni-um , ni-ken , than đá , dầu mỏ , khí tự nhiên , ....

- Cho biết Ô-xtrây-li-a đã sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản như thế nào.

=> xuất khẩu nguồn tài nguyên khoáng sản , sử dụng các nguồn tài nguyên khoáng sản để phát triển các ngành nông nghiệp 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)