Bài 19: Quy trình trồng trọt và cơ giới hóa trong trồng trọt

MinhLe
Xem chi tiết
Anime khắc nguyệt
5 tháng 12 2022 lúc 18:39

Tìm hiểu và đề xuất những bước có thể thực hiện cơ giới hóa trong trồng trọt ở địa phương em để nâng cao hiệu quả sản xuất.

 => sử dụng máy cấy lúa ,...

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
Anime khắc nguyệt
5 tháng 12 2022 lúc 18:39

Chỉ ra những đặc điểm không đúng khi thực hiện cơ giới hóa trong trồng trọt

a) Cơ giới hóa có thể được thực hiện ở rất nhiều khâu trong quá trình trồng trọt.

b) Cơ giới hóa trong trồng trọt có chi phí đầu tư thấp.

c) Cơ giới hóa giúp làm tăng diện tích trồng trọt.

d) Cơ giới hóa trong trồng trọt không có sự tham gia của con người.

e) Cơ giới hóa trong trồng trọt góp phần giảm tổn thất sau thu hoạch.

g) Cơ giới hóa giúp chủ động thời vụ trồng trọt.

h) Cơ giới hóa giúp giải phóng sức lao động của con người và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
5 tháng 12 2022 lúc 18:37

 

Cơ giới hóa trong làm đất: Hiện nay, cơ giới hóa đã được áp dụng ở hầu hết các khâu trong làm đất như cày, bừa, lên luống, đào hố trồng cây... Máy móc giúp rút ngắn thời gian làm đất, giải phóng sức lao động so với làm thủ công.

Cơ giới hóa trong gieo trồng: Nhiều loại máy móc đã được áp dụng trong gieo trồng như máy gieo hạt, máy trồng cây con giúp giảm tối đa lượng giống, cây con, đảm bảo mật độ, đảm bảo mùa vụ và nâng cao năng suất.

Cơ giới hóa trong chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng: Giúp làm giảm nguy hại trực tiếp cho sức khỏe người lao động, giảm chi phí nhân công, tiết kiệm nước tưới và phân bón, mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất.

Cơ giới hóa trong thu hoạch sản phẩm trồng trọt: Giúp quá trình thu hoạch được nhanh hơn, giảm thiểu tổn thất trên đồng ruộng và tăng thời vụ sản xuất.

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
5 tháng 12 2022 lúc 18:38

a - b - d - e - c

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
5 tháng 12 2022 lúc 18:37

Các thiết bị sử dụng trong thu hoạch sản phẩm trồng trọt: Máy thu hoạch ngô, Máy thu hoạch lạc, Máy thu hoạch dâu tây

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
12 tháng 1 lúc 19:46

Các máy móc sử dụng trong gieo trồng và ý nghĩa của các loại máy móc đó đối với sản xuất:

- Máy gieo hạt, máy trồng cây

+ Giảm tối đa lượng giống, cây con

 

+ Đảm bảo mật độ, mùa vụ

+ Nâng cao năng suất

- Máy phun nước trừ sâu:

+ Giảm nguy hại sức khỏe

+ Giảm chi phí nhân công

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
12 tháng 1 lúc 19:47

* Các loại máy móc sử dụng trong làm đất mà em biết:

- Máy cày

- Máy bừa

- Máy làm luống

* Vai trò của việc sử dụng máy móc trong trồng trọt là:

- Rút ngắn thời gian

- Giải phóng sức lao động

- Giảm tối đa lượng giống, cây con

- Đảm bảo mật độ, mùa vụ

- Nâng cao năng suất

- Giảm nguy hại sức khỏe

- Giảm chi phí nhân công

- Tiết kiệm nước tưới, phân bón

- Hiệu quả kinh tế cao

- Thu hoạch nhanh

- Giảm tổn thất trên đồng ruộng

- Tăng thời vụ sản xuất

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
Anime khắc nguyệt
5 tháng 12 2022 lúc 18:36

Tìm hiểu phương pháp thu hoạch một số loại sản phẩm trồng trọt phổ biến.

=> khoai tây 

được thu hoạch bằng máy chuyên dụng 

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết