Bài 14. Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mỹ

MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 1 lúc 22:29

Có Môn-gô-lô-it từ những người gốc Á nhập cư sang đây chủ yếu từ thế chiến 2

Có Ơ-rô-pê-ô-it từ những người gốc Phi bị áp bức, bắt sang đây làm nô lệ từ thế kỷ XV

Có Nê-grô-it từ những người gốc Âu nhập cư sang đây chủ yếu là trong thế chiến 2

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 1 lúc 22:28

-Vấn đề nhập cư:

+Sau những cuộc phát kiến địa lí vào khoảng thế kỷ 15, số lượng người châu Âu sang Mỹ ngày càng nhiều, và chưa tính là người châu Phi bị bắt sang làm nô lệ

+Sau thế chiến 2, số lượng người di cư đổ về Bắc Mĩ cực kì nhiều do những hậu quả khủng khiếp của cuộc thế chiến.

+Trong những năm gần đây, số lượng người di cư đổ về Bắc Mĩ chủ yếu từ châu Phi, châu Á

-Vấn đề chủng tộc: Ở Bắc Mĩ thì gồm rất nhiều chủng tộc:Môn-gô-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it, Nê-grô-it

-Những ảnh hưởng: Nó giúp cho dân số Bắc Mĩ ngày càng tăng cao, đóng góp vào sự phát triển của kinh tế, xã hội tại đây

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)