Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm

girl 2K10
21 tháng 12 2020 lúc 12:13

các này lớp 5 là học rồi

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
25 tháng 5 2020 lúc 8:16

\(\Delta\overrightarrow{p}=\overrightarrow{p_{sau}}-\overrightarrow{p_{trước}}=-\overrightarrow{p}-\overrightarrow{p}=-2\overrightarrow{p}\)

Bình luận (0)
tan nguyen
15 tháng 4 2020 lúc 15:27

giải

đổi \(0,5dm^3=0,0005m^3\)

lực đẩy ác-si-mét tác dụng lên vật là

\(Fa=d.v=8000.0,0005=4\left(N\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Quỳnh Anh
16 tháng 4 2020 lúc 21:58

camon~ pạn mong bạn có thể trả lời câu hỏi của tôi nhìu ạ

Bình luận (0)
tan nguyen
15 tháng 3 2020 lúc 21:30

giải

thời gian mà con ngựa đi hết 300km là

\(t=\frac{s}{v}=\frac{300}{43}=\frac{300}{43}\left(h\right)=25116,27907\left(s\right)\)

đổi 300km =300000m

công của con ngựa đó là

\(A=F.S=600.300000=180000000\left(J\right)\)

công suất của con ngựa đó là

\(P=\frac{A}{t}=\frac{180000000}{25116,27907}=7166,666667\)(W)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN