Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi

MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 1 lúc 22:19
Vấn đề xã hộiẢnh hưởng đến đời sống của nhân dân
Nạn đói hoàn hoành

-Còn xảy ra ở nhiều nước, nhất là khu vực phía Nam Sahara

-Hằng năm, có nhiều nước châu Phi phải xin trợ cấp khẩn về lương thực

xung đột quân sự

-Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân

-Làm trì trệ quá trình phát triển kinh tế của các quốc gia

 

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
Hôm qua lúc 8:01

- Châu Phi có nhiều di sản lịch sử:

+ Châu Phi là một trong những cái nôi của loài người với di sản có lịch sử từ lâu đời như: giấy, phép tính,... 

+ Có nhiều di sản lịch sử nổi tiếng được thế giới công nhận như: Kim tự tháp từ Gi-gia tới Đát-su (Ai Cập), thành phố cổ Tim-bút-tu (Ma-li), hoàng cung A-bô-mây (Bê-nanh)...

 

- Trong việc khai thác và phát huy các di sản, châu Phi cần lưu ý những vấn đề:

+ Chăm sóc, bảo vệ các di sản như công tác trùng tu, bảo tồn;

+ Nguy cơ xung đột quân sự;

+ Hoạt động khủng bố;

+ Ảnh hưởng của thiên tai,...

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
Hôm qua lúc 8:02

Vấn đề nạn đói ở châu Phi:

- Mỗi năm, có hàng chục triệu người bị nạn đói đe dọa; trong đó, vùng nam hoang mạc Xa-ha-ra là nơi chịu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

- Hằng năm, rất nhiều quốc gia châu Phi phải phụ thuộc vào viện trợ lương thực của thế giới.

Vấn đề xung đột quân sự ở châu Phi:

- Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng ở châu Phi.

- Nguyên nhân: mâu thuẫn giữa các bộ tộ, cạnh tranh về tài nguyên thiên nhiên… 

- Hậu quả: thương vong về người, gia tăng nạn đói, bệnh tật, di dân, chính trị bất ổn, ảnh hưởng đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên,... tạo cơ hội để nước ngoài can thiệp.

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
Hôm qua lúc 8:02

- Giai đoạn 2000 - 2005 đến giai đoạn 2015 - 2020, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi có sự biến động:

+ Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên châu Phi có xu hướng tăng từ giai đoạn 2000 - 2005 đến giai đoạn 2010 - 2015, tăng từ 2,5% (2000 - 2005) lên 2,7% (2010 - 2015).

+ Giai đoạn từ 2010 - 2015 đến 2015 - 2020, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên châu Phi lại có xu hướng giảm, tuy nhiên tỉ suất này vẫn còn cao so với các khu vực trên thế giới (2,5%, giai đoạn 2010 - 2020).

- Dân số còn tăng nhanh ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội châu Phi:

Thuận lợi: 

Dân cư đông => nguồn lao động dồi dào và là thị trường tiêu thụ lớn.

Khó khăn:

Gia tăng dân số quá nhanh là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội, dẫn đến đói nghèo, tài nguyên bị khai thác kiệt quệ, suy thoái và ô nhiễm môi trường,...

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)