Bài 1: Thành phần của nguyên tử

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
27 tháng 2 2023 lúc 23:01

- Thành phần cấu tạo nguyên tử gồm:

   + Hạt nhân (nucleus): ở tâm của nguyên tử, chứa các proton mang điện tích dương và các neutron không mang điện

   + Vỏ nguyên tử: chứa các electron mang điện tích âm, chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân.

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
27 tháng 2 2023 lúc 23:00

P=E=Z=13

N=A-P=27-13=14

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
3 tháng 9 2023 lúc 14:51

Một nguyên tử trung hòa về điện có số hạt proton = số hạt electron

=> Nguyên tử nitrogen có 7 hạt proton, 7 hạt neutron, 7 hạt electron

Ta có:

   + mp = 1,672.10-27kg

   + mn = 1,675.10-27kg

   + me = 9,109.10-31 kg

=> Khối lượng hạt nhân nitrogen = 7 x 1,672.10-27+ 7 x 1,675.10-27 = 2,343. 10-26 kg

      Khối lượng nguyên tử nitrogen = 7 x 1,672.10-27+ 7 x 1,675.10-27 +
7 x 9,109.10-31 = 2,344.10-26 kg

      Khối lượng vỏ nguyên tử nitrogen = 7 x 9,109.10-31 = 6,376. 10-30 kg

a) So sánh khối lượng hạt nhân với khối lượng nguyên tử

b) So sánh khối lượng hạt nhân với khối lượng vỏ nguyên tử

 

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
3 tháng 9 2023 lúc 14:51

- Khi phóng đại 1 nguyên tử vàng lên 1 tỉ lần thì:

   + Đường kính nguyên tử: 30 cm

   + Đường kính hạt nhân: 0,003 cm

- Vậy nguyên tử vàng lớn hơn so với hạt nhân số lần:

đường kính nguyên tử/ đường kính hạt nhân = 30/0,003 = 10000 lần

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
27 tháng 2 2023 lúc 23:00

- Kết quả thí nghiệm cho thấy hầu hết các hạt α đều xuyên thẳng => Chứng tỏ nguyên tử có cấu tạo rỗng.

- Một vài hạt α bị bắn theo đường gấp khúc => Chứng tỏ ở tâm nguyên tử chứa một hạt nhân có kích thước rất nhỏ so với kích thước nguyên tử nên khi hạt α bắn vào sẽ bị lệch hướng

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
27 tháng 2 2023 lúc 22:59

proton, electron

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
28 tháng 10 2023 lúc 21:11

Chọn đáp án C.

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
27 tháng 2 2023 lúc 22:59

Nguyên tử gồm 3 hạt cơ bản là proton, neutron và electron. Các nhà khoa học đã phát hiện chúng thông qua các thí nghiệm:

- Năm 1897, Thomson thực hiện thí nghiệm phóng điện qua không khí loãng đã phát hiện ra chùm tia phát ra từ cực âm ⇒ Chùm các hạt electron.

- Năm 1918, E. Rutherford và các cộng sự dùng hạt α bắn phá nitrogen đã phát hiện ra hạt proton.

- Năm 1932, J. Chadwick và cộng sự của Rutherford đã phát hiện ra hạt neutron khi bắn phá beryllium bằng các hạt α.

Bình luận (0)