6. Nguyễn Trãi – Nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ

Thảo Phương
Xem chi tiết
Thanh An
7 tháng 5 2023 lúc 8:09

- “Con thuyền “ưu ái cũ” ấy, một sáng sớm, đã tan vỡ ở Lệ Chi viên, gần Côn Sơn. Là nạn nhân của những mưu đồ đen tối, Nguyễn Trãi bị hành hình cùng với hầu hết gia tộc.”

- “Sáu trăm năm sau, nỗi thao thức canh cánh của nhà hành động và nhà thơ Nguyễn Trãi vẫn là nỗi thao thức canh cánh bên lòng của tất cả những người yêu công lí và nhân đạo trên đời này”.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Xem chi tiết
Thanh An
7 tháng 5 2023 lúc 8:08

Ý nghĩa của văn bản: Khẳng định những giá trị trong các tác phẩm của Nguyễn Trãi và tầm vóc của ông.

Bình luận (0)
Mai Trung Hải Phong
31 tháng 8 2023 lúc 20:43

Phương pháp giải:

     Đọc toàn bộ văn bản.

Lời giải chi tiết:

Ý nghĩa của văn bản: Khẳng định những giá trị trong các tác phẩm của Nguyễn Trãi và tầm vóc của ông.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Xem chi tiết
Mai Trung Hải Phong
31 tháng 8 2023 lúc 20:40

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ văn bản.

- Chú ý những yếu tố biểu cảm có trong văn bản.

Lời giải chi tiết:

Yếu tố biểu cảm trong văn bản được thể hiện qua câu:

“Sáu trăm năm sau, nỗi thao thức canh cánh của nhà hành động và nhà thơ Nguyễn Trãi vẫn là nỗi thao thức canh cánh bên lòng của tất cả những người yêu công lí và nhân đạo trên đời này”.

Bình luận (0)
Thanh An
7 tháng 5 2023 lúc 8:08

* Yếu tố biểu cảm: là những tâm trạng của tác giả được bộc lộ trong bài viết:

- Phẫn uất trước tội ác của kẻ thù;

- Xót thương, đau đớn khi nói về những nỗi cực khổ mà nhân dân ta phải chịu đựng;

- Tự hào khi cùng quân đội Lam Sơn vượt qua những khó khăn thách thức; 

- Hào hứng, hứng khởi khi quân và dân ta chiến thắng, bắt đầu một thời kì mới của đất nước.

* Hiệu quả của yếu tố biểu cảm: giúp văn bản thêm sinh động hơn, giúp mạch lập luận của văn bản thêm chặt chẽ, thuyết phục người đọc hơn, quan điểm của tác giả cũng được thể hiện một cách rõ ràng.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Xem chi tiết
Mai Trung Hải Phong
31 tháng 8 2023 lúc 20:39

Phương pháp giải:

- Đọc toàn bộ văn bản.

- Đánh dấu những luận điểm chính.

Lời giải chi tiết:

Mạch lập luận của văn bản:

- Giới thiệu chung về Nguyễn Trãi và khẳng định giá trị tư tưởng của ông.

- Khẳng định Nguyễn Trãi là nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ qua việc phân tích cuộc đời và sự nghiệp của ông:

+ Tư tưởng nhân nghĩa xuất phát từ thuở thiếu thời của Nguyễn Trãi và biểu hiện của tư tưởng nhân nghĩa trong các tác phẩm của ông.

+ Giá trị những tác phẩm của Nguyễn Trãi như Bình Ngô đại cáo, Quân trung từ mệnh tập, Dư địa chí.

+ Thế giới ẩn dật trong thơ Nguyễn Trãi qua Quốc âm thi tập và cảnh cuối đời của ông.

Bình luận (0)
Thanh An
7 tháng 5 2023 lúc 8:08

Mạch lập luận của văn bản:

- Giới thiệu chung về Nguyễn Trãi và khẳng định giá trị tư tưởng của ông.

- Khẳng định Nguyễn Trãi là nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ qua việc phân tích cuộc đời và sự nghiệp của ông:

+ Tư tưởng nhân nghĩa xuất phát từ thuở thiếu thời của Nguyễn Trãi và biểu hiện của tư tưởng nhân nghĩa trong các tác phẩm của ông.

+ Giá trị những tác phẩm của Nguyễn Trãi như Bình Ngô đại cáo, Quân trung từ mệnh tập, Dư địa chí.

+ Thế giới ẩn dật trong thơ Nguyễn Trãi qua Quốc âm thi tập và cảnh cuối đời của ông.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Xem chi tiết
Mai Trung Hải Phong
31 tháng 8 2023 lúc 20:39

Phương pháp giải:

     Đọc toàn bộ văn bản.

Lời giải chi tiết:

      Theo em, chủ đề của văn bản và quan điểm của tác giả thể hiện tập trung ở câu văn: “Có nên phân biệt tách bạch ở ông nhà ngoại giao, nhà hiền triết và nhà thơ không?”.

Bình luận (0)
Thanh An
7 tháng 5 2023 lúc 8:07

      Theo em, chủ đề của văn bản và quan điểm của tác giả thể hiện tập trung ở câu văn: “Có nên phân biệt tách bạch ở ông nhà ngoại giao, nhà hiền triết và nhà thơ không?”.

Bình luận (0)