4. Thực hành tiếng việt trang 77

Thảo Phương
Xem chi tiết
Mai Trung Hải Phong
28 tháng 5 2023 lúc 10:30

- Thử đảo thứ tự các bộ phận trong những phép liệt kê trong đoạn văn: thời đại của hội nhập toàn cầu, hội nhập khu vực; thời đại của trí tuệ, thông tin,...

  

- Kết luận: Xét về ý nghĩa, các phép liệt kê có sự khác biệt:

Phép liệt kê trong câu gốc: đảm bảo được tính lô-gíc, thứ tự các bộ phận được sắp xếp theo cặp và theo trình tự tăng tiến.

Phép liệt kê khi đã đảo thứ tự các bộ phận: thứ tự các phần không đảm bảo được tính lô-gíc, cái trước bao trùm cái sau.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Xem chi tiết
Mai Trung Hải Phong
31 tháng 8 2023 lúc 20:49

Phương pháp giải:

     Đọc lý thuyết tại phần Tri thức Ngữ văn.

Lời giải chi tiết:

a.

- Biện pháp tu từ liệt kê: hơi nước sông ngòi, mương rạch, của đất ẩm và dưỡng khí thảo mộc.

- Tác dụng: Diễn tả các khía cạnh của cảnh bình minh, đồng thời cho người đọc cảm nhận được vẻ đẹp của nó.

b.

- Biện pháp tu từ liệt kê: biến đổi từ xanh hóa vàng, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh...

 - Tác dụng: Diễn tả trạng thái của con kì nhông.

c.

- Biện pháp tu từ liệt kê: uống không biết say, ăn không biết no, chuyện trò không biết chán.

- Tác dụng: Diễn tả sức ăn, sức uống và sự vui vẻ của Đăm Săn; cho người đọc cảm nhận được tầm vóc to lớn và sự gần gũi của Đăm Săn.

d.

- Biện pháp tu từ liệt kê: Tôi đã cầm cây xà gạc phát rẫy mới này, tôi rạch rừng, tôi giết tê giác trong thung, giết cọp beo trên núi, giết kền kền, quạ dữ trên ngọn cây, chém ma thiêng quỷ ác trên đường đi.

- Tác dụng: Diễn tả các hành động quả cảm của Đăm Săn trên đường đi.

Bình luận (0)
Thanh An
30 tháng 5 2023 lúc 18:33

Câu

Biện pháp tu từ liệt kê

                 Tác dụng

a

hơi nước sông ngòi, mương rạch, của đất ẩm và dưỡng khí thảo mộc

Diễn tả các khía cạnh của cảnh bình minh, đồng thời cho người đọc cảm nhận được vẻ đẹp của nó.

b

biến đổi từ xanh hóa vàng, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh...

Diễn tả trạng thái của con kì nhông

c

uống không biết say, ăn không biết no, chuyện trò không biết chán

Diễn tả sức ăn, sức uống và sự vui vẻ của Đăm Săn; cho người đọc cảm nhận được tầm vóc to lớn và sự gần gũi của Đăm Săn.

d

Tôi đã cầm cây xà gạc phát rẫy mới này, tôi rạch rừng, tôi giết tê giác trong thung, giết cọp beo trên núi, giết kên kên, quạ dữ trên ngọn cây, chém ma thiêng quỷ ác

Diễn tả các hành động quả cảm của Đăm Săn trên đường đi.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Xem chi tiết
Mai Trung Hải Phong
28 tháng 5 2023 lúc 10:01

a.

- Biện pháp tu từ chêm xen:

"- Mười chú chứ, nhìn xem, trong lớp ấy"

(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao).

- Tác dụng: Xác nhận thông tin về số lượng nam sinh trong lớp học đồng thời thể hiện sự hoài niệm về những niềm vui thời đi học.

b.

- Biện pháp tu từ chêm xen:

cái thứ thuốc dẻo quánh, màu vàng xỉn mà tôi đã thấy dạo trước

- Tác dụng: Bổ sung thêm thông tin cho cục a ngùy.

c.

- Biện pháp tu từ chêm xen:

mặc dù thực ra là có gì đâu một tình cờ như thế, một gặp gỡ vẩn vơ, lưu luyến mơ hồ gần như không có thật mà năm tháng cuộc đời cứ mãi chồng chất lên muốn xóa nhòa

- Tác dụng: Bổ sung thêm thông tin về tình cảm của nhân vật "tôi" dành cho Giang và bộc lộ cảm xúc của bản thân với Giang.

Bình luận (0)