4. Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ

Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
23 tháng 11 2023 lúc 20:23

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
23 tháng 11 2023 lúc 20:21

a. Sơ đồ sử dụng các phương tiện: hình ảnh, màu sắc, đường nét

b. Những phương tiện này được sắp xếp mô phỏng theo cách sắp đặt, bài trí của không gian thực.

c. Các phương tiện ngôn ngữ kết hợp hài hoà, trực quan với các phương tiện phi ngôn ngữ.

d. Tác dụng: giúp người đọc dễ dàng nắm bắt thông tin, hình dung một cách cụ thể vị trí các không gian, lộ trình di chuyển. 

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
23 tháng 11 2023 lúc 20:20

a. Những thông tin được cung cấp trong hình ảnh

- Các con số thể hiện các mốc thời gian từ 1979 đến 2019

- Hình ảnh mô phỏng lỗ thủng tầng Ozone ở Nam Cực

- Thang đơn vị biểu thị độ dày của tầng Ozone trong khí quyển

b. Các thông tin được trình bày một cách khoa học: hình ảnh mô phỏng sắp xếp theo trục thời gian, thang đơn vị được chú thích ở cuối và dưới cùng là tên hình ảnh, nguồn. 

c. Tác dụng

- Cho thấy sự thay đổi tầng Ozone qua các năm cùng xu hướng tăng dần của diện tích lỗ thủng tầng Ozone 

- Làm nổi bật được sự nỗ lực phục hồi tầng Ozone của con người vào năm 2019

- Thông tin được biểu đạt cô đọng, trực quan, hệ thống, giúp người đọc nắm bắt một cách dễ dàng, hiệu quả. 

Bình luận (0)