Bài 24: Thu thập thông tin về các chất và hoạt động có hại cho sức khỏe

Minh Lệ
Xem chi tiết

Em ít có thời gian tìm hiểu thông tin bài học tự sách báo, đôi khi em hay lên internet và gõ cụm từ khoá và tìm hiểu trên các web đề cập tới vấn đề mình muốn biết.

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết

- Qua việc hỏi bác sĩ, giáo viên, người lớn.

- Qua việc đọc thông tin trên các chuyên trang về y tế, những tổ chức y tế thế giới và khu vực.

- Đọc sách, báo, đặc biệt các sách y học.

-v.v.v..v....

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết