Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

PGD-TX BÌNH MINH ĐỀ THI HỌC KÌ II Trường THCS Nỹ Hòa Môn : GDCD 6 Thời gian : 60 phút I.Trắc nghiệm (2đ) Câu 1 : Hành vi nào đúng khi tham gia giao thông. a. Đi xe đạp trên đường cao tốc. b.phóng nhanh , vượt ẩu. b. Đội mủ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy d.Đua xe, lạng lách , đánh võng Câu 2 : Việt Nam là nước thứ mấy kí và phê chuẩn công ước của liên hiệp quốc về quyền trẻ em? a.Thứ hai b. Thứ nhất c. Thứ ba d. Thứ tư Câu 3 : Những việc làm nào vi phạm quyền trẻ em ? a. Tổ chức trải hè cho trẻ. b.Dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. c. Đánh đập trẻ em. d.Tiêm phòng dịch cho trẻ Câu 4 : Câu nào thể hiện quyền và nghĩa vụ học tập. a. Lá lành đùm lá rách b. Học , học nữa, học mãi. c. Uống nước nhớ nguồn d. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Câu 5 : Ý kiến nào dưới đây là đúng về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. a. Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể b. Chỉ cần giữ tính mạng của mình, còn người khác thì không quan tâm c. Khi bị xâm phạm thân thể thì im lặng. d. Chà đạp danh dự của người khác Câu 6 : Chọn từ thích hợp với ý sau “ Công dân có quyền được pháp luật……………….về tính mạng , sức khỏe, thân thể, danh dự và nhân phẩm” a. Bảo vệ b. Bảo hộ c. Can thiệp d. Coi trọng Câu 7 : Hành vi nào thực hiện đúng quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân. a. Xem trộm thư b. Nhặt được điện thoại thì trả cho người mất c. Nhặt được thư tín đem vứt đi d. Nghe trộm điện thoại Câu 8 : Biểu hiện nào chưa thực hiện đúng quyền và quyền và nghĩa vụ học tập a. Chăm chú nghe thầy cô giảng bài b.Chỉ học để lên lớp, thời gian còn lại vui chơi thoải mái c. Vươn lên trong học tập d. Trung thực trong kiểm tra II. Tự luận ( 8đ) Câu 1 : Nêu ý nghĩa của việc thực hiện an toàn giao thông ? (2đ) Câu 2 : Pháp luật quy định như thế nào về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.? Bản thân em sẽ làm gì khi thấy có người bị xâm phạm tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm ? (3đ) Câu 3 : Tuấn và Hải ở cạnh nhà nhau .Do nghi ngờ Hải nói xấu mình , Tuấn đã rủ anh trai đánh Hải (3đ) a. Theo em Tuấn có vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm không ? b. Trong trường hợp đó Hải có thể có cách giải quyết nào?
00:00:00