Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Trang 1/5 – Mã đề thi 01 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: Giáo dục công dân Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 01 Họ, tên thí sinh: ....................................................................... Số báo danh: ............................................................................ Câu 1. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng A. quyền lực nhà nước. B. ý chí nhân dân. C. thế lực chính trị. D. sức ép chính quyền. Câu 2. Việc phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xã hội đã thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật? A. Giai cấp. B. Xã hội. C. Dân tộc. D. Tôn giáo. Câu 3. Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là A. tuân thủ nội quy. B. thi hành pháp luật. C. vận dụng chính sách. D. chấp hành đường lối. Câu 4. Buộc các chủ thể vi phạm chấm dứt hành vi trái pháp luật là mục đích của việc áp dụng A. trách nhiệm pháp lí. B. nghĩa vụ đạo đức. C. bổn phận cá nhân. D. quy tắc xã hội. Câu 5. Người vi phạm pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của người khác thì phải chịu trách nhiệm A. hành chính. B. hình sự. C. dân sự. D. quản thúc. Câu 6. Cơ sở kinh doanh karaoke X chưa đảm bảo quy định phòng cháy chữa cháy nên trong quá trình sửa chữa, tia lửa từ máy hàn bắn ra đã gây hỏa hoạn làm 5 người thương vong. Trong trường hợp này, chủ thể nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự? A. Chủ cơ sở karaoke X. B. Thợ hàn và chủ cơ sở karaoke X. C. Lực lượng phòng cháy chữa cháy. D. Các đoàn thanh tra liên ngành. Câu 7. Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải A. có trách nhiệm bồi thường. B. ghi vào lí lịch cá nhân. C. chịu trách nhiệm pháp lí. D. bị quản chế hành chính. Câu 8. Theo quy định của pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân không A. tách rời nhau. B. tác động nhau. C. liên quan với nhau. D. ảnh hưởng đến nhau. Câu 9. Khi xử lí những hộ dân xây nhà trái phép, cán bộ thanh tra xây dựng X và bà A đã lớn tiếng cãi vã, xô xát nhau. Việc cả hai người cùng bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự ở nơi công cộng đã thể hiện nội dung bình đẳng nào dưới đây? A. Trách nhiệm pháp lí. B. Nghĩa vụ đạo đức. C. Tuân thủ quy chế. D. Bổn phận công dân. Trang 2/5 – Mã đề thi 01 Câu 10. Vợ chồng cùng bàn bạc và lựa chọn nơi cư trú là thực hiện quyền bình đẳng trong quan hệ A. xã hội. B. đối ngoại. C. nhân thân. D. mua bán. Câu 11. Bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động được thể hiện trong A. quy chế chi tiêu nội bộ. B. cơ hội tìm kiếm việc làm. C. quy trình quản lí nhân sự. D. nội dung hợp đồng lao động. Câu 12. Mọi doanh nghiệp đều có quyền chủ động mở rộng quy mô để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh là biểu hiện bình đẳng trong A. kinh doanh. B. lao động. C. quan hệ liên ngành. D. quản lí thị trường. Câu 13. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình không bao gồm quan hệ nào dưới đây? A. Nhân thân. B. Xã hội. C. Tài sản chung. D. Tài sản riêng. Câu 14. Vợ chồng anh H bắt con gái phải lấy chồng ngoại quốc với hy vọng cả gia đình sẽ được định cư ở nước ngoài. Vợ chồng anh H đã vi phạm quyền bình đẳng trong nội dung nào dưới đây? A. Quy trình hội nhập. B. Hôn nhân, gia đình. C. Chiến lược đầu tư. D. Chính sách đối ngoại. Câu 15. Tuy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật nhưng khi nộp hồ sơ xin đăng kí thành lập doanh nghiệp tư nhân, chị B không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, chị B cần dựa vào nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh? A. Tìm kiếm mở rộng thị trường. B. Độc quyền phân phối hàng hóa. C. Lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. D. Phương thức hoạt động, quản lí doanh nghiệp. Câu 16. Mặc dù không được cấp giấy phép nhưng anh A vẫn tự ý buôn bán rượu ngoại và để tránh bị phát hiện anh đã thuê trẻ vị thành niên đi đưa hàng. Anh A đã vi phạm quyền bình đẳng trong những lĩnh vực nào dưới đây? A. Kinh doanh và lao động. B. Dân sự và hành chính. C. Lao động và dân sự. D. Hành chính và hình sự. Câu 17. Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam? A. Quản lí Nhà nước. B. Hội nhập quốc tế. C. Tự do tín ngưỡng. D. Phê chuẩn công ước. Câu 18. Các dân tộc trong một quốc gia đều được nhà nước và pháp luật A. tôn trọng. B. tôn vinh. C. ưu ái. D. ưu tiên. Câu 19. Không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát thì không ai bị bắt, trừ trường hợp A. phạm tội quả tang. B. nghi ngờ gây án. C. bao che người phạm tội. D. không tố giác tội phạm. Trang 3/5 – Mã đề thi 01 Câu 20. Chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người A. tôn tạo. B. tôn trọng. C. bảo mật. D. bảo vệ. Câu 21. Tự ý vào nhà người khác để tìm kiếm đối tượng trộm cắp là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. B. Được bảo hộ về tài sản riêng. C. Bảo mật nơi cư trú hợp pháp. D. Khai báo tạm trú, tạm vắng. Câu 22. Sau khi kết thúc cuộc đàm thoại, thấy nữ tiếp viên hãng hàng không X nhắc nhở hành khách B vì hành vi hút thuốc lá trên máy bay, hành khách A đã chuyển điện thoại sang chế độ video để quay clip. Đúng lúc tiếp viên trưởng đi qua, ông dọa sẽ báo công an nếu A không xóa bỏ đoạn clip đó. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe? A. Hành khách B và nữ tiếp viên. B. Hành khách A và hành khách B. C. Hành khách A, B và nữ tiếp viên. D. Hành khách A, B và tiếp viên trưởng. Câu 23. K ra ngoài nhưng quên không tắt máy tính. T là nhân viên cùng phòng thấy vậy đã tự ý vào trang cá nhân của K và mạo danh K để làm quen với các bạn gái. T đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? A. Được bảo hộ về tài sản riêng. B. Được bảo hộ về nơi làm việc. C. Được bảo đảm an toàn thông tin cá nhân. D. Được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín. Câu 24. Thấy con gái bị từ chối tiêm vắc xin phòng bệnh sởi theo chương trình tiêm chủng mở rộng, dù chưa hỏi rõ lí do chị B đã đánh nhân viên y tế. Chị B đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? A. Chọn hình thức bảo hiểm y tế. B. Bất khả xâm phạm về thân thể. C. Cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe. D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. Câu 25. Sau nhiều lần khuyên B từ bỏ chơi game không được, A đã nghĩ cách vào quán game tìm B đồng thời mạt sát chủ quán vì tội chứa chấp nên bị chủ quán game sỉ nhục và đánh đuổi. Chủ quán game và A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. B. Bất khả xâm phạm về thân thể. C. Được bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. D. Không được xâm phạm bí mật đời tư. Câu 26. Bầu cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực A. xã hội. B. quản lí. C. văn hóa. D. chính trị. Câu 27. Công dân được khiếu nại trong trường hợp quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị A. thu hồi. B. phát tán. C. xâm hại. D. ảnh hưởng. Trang 4/5 – Mã đề thi 01 Câu 28. Mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây? A. Phổ thông. B. Bình đẳng. C. Tự quyết. D. Tập trung. Câu 29. Khi đến thăm trường phổ thông dân tộc nội trú B, anh M đã vô tình phát hiện việc giám thị A nhốt học sinh vi phạm kỉ luật trong phòng tối. Anh M cần thực hiện quyền nào dưới đây để bảo vệ lợi ích hợp pháp của học sinh? A. Tố cáo. B. Khiếu nại. C. Bảo vệ. D. Chăm sóc. Câu 30. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ông T góp ý xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng. Ông T đã thực hiện quyền dân chủ nào dưới đây của công dân? A. Chia sẻ thông tin nội bộ. B. Triển khai kế hoạch liên ngành. C. Bàn bạc việc biểu quyết công khai. D. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội. Câu 31. Sau khi được Hạt trưởng hạt kiểm lâm X nhận vào làm bảo vệ, anh K đôi lần bắt gặp Hạt trưởng tiếp tay cho lâm tặc vào khai thác gỗ tại rừng nguyên sinh. Trong trường hợp này, anh K cần lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp luật? A. Gửi đơn tố cáo. B. Làm đơn khiếu nại. C. Nhờ phóng viên viết bài. D. Im lặng vì nể nang. Câu 32. Mọi công dân đều có quyền được học A. giáo trình nâng cao. B. chương trình liên kết. C. không bị hạn chế. D. theo chủ đề tự chọn. Câu 33. Công dân được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe là nội dung quyền được A. học tập. B. sáng tạo. C. phát triển. D. bảo vệ. Câu 34. Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau phù hợp với khả năng và điều kiện của mình là thực hiện hình thức học A. giáo trình liên thông. B. chương trình song ngữ. C. thường xuyên, suốt đời. D. gián đoạn, chuyển tiếp. Câu 35. A đạt giải nhất cuộc thi INTEL ISEF (khoa học kĩ thuật) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nên được một số trường đại học chọn tuyển thẳng. A đã được thực hiện quyền nào dưới đây của công dân? A. Được ủy nhiệm. B. Được phát triển. C. Đăng kí bản quyền. D. Chuyển giao công nghệ. Câu 36. Nhà trường phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Bảo vệ biển đảo quê hương”. M đã tự ý sao chép bức tranh của chị gái và gửi dự thi với tên mình. M đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? A. Sáng tạo. B. Ứng dụng. C. Ủy nhiệm. D. Chuyển nhượng. Trang 5/5 – Mã đề thi 01 Câu 37. N có năng khiếu về âm nhạc và đã thi đỗ vào Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật nhưng bố mẹ bắt N nghỉ học và làm công nhân may để phụ giúp kinh tế gia đình. Bố mẹ N đã vi phạm những quyền nào dưới đây của công dân? A. Học tập và sáng tạo. B. Học tập và lao động. C. Lao động và giải trí. D. Lao động và phát triển. Câu 38. Doanh nghiệp được phép hoạt động khi có A. nguồn vốn ổn định. B. thị trường tiêu thụ. C. trình độ chuyên môn. D. giấy phép kinh doanh. Câu 39. Việc lồng ghép giảng dạy pháp luật với các chủ đề liên quan đến: bạo lực học đường, ma túy, HIV/AIDS... trong chương trình giáo dục công dân cấp trung học phổ thông là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về A. vấn đề an sinh xã hội. B. chăm sóc sức khỏe cộng đồng. C. ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. D. phòng chống tệ nạn xã hội. Câu 40. Đội thanh niên xung kích trường trung học phổ thông X đã giúp bà con vùng lũ dọn dẹp vệ sinh và tư vấn cách xử lí nguồn nước ô nhiễm. Đội thanh niên xung kích đã thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực nào dưới đây? A. Bảo vệ môi trường. B. Tiết kiệm tài nguyên. C. Chăm sóc sức khỏe. D. Xóa đói giảm nghèo. ---------------HẾT--------------
00:00:00