Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN: GDCD Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Việc nhờ người thân trong gia đình đi bỏ phiếu hộ trong cuộc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội là vi phạm nguyên tắc gì theo Luật bầu cử? A. Trực tiếp. B. Bình đẳng. C. Phổ thông. D. Bỏ phiếu kín Câu 2: Tôn giáo được biểu hiện A. qua các hình thức tín ngưỡng có tổ chức. B. qua các đạo khác nhau. C. qua các tín ngưỡng. D. qua các hình thức lễ nghi Câu 3: Quyền bình đẳng trong kinh doanh bao gồm mấy nội dung? A. bốn B. năm. C. sáu. D. ba Câu 4: Mối quan hệ trong gia đình bao gồm những mối quan hệ cơ bản nào? A. Quan hệ vợ chồng và quan hệ giữa vợ chồng với họ hàng nội, ngoại B. Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội. C. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản. D. Quan hệ hôn nhân và quan hệ quyết thống. Câu 5: Mục tiêu cuối cùng của việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc là: A. thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc. B. đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước C. thực hiện việc đoàn kết giữa các dân tộc. D. xây dựng đất nước "dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh". Câu 6: Người từ bao nhiêu tuổi khi tham gia các giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý? A. Từ 6 tuổi đến chưa đủ 17 tuổi. B. Từ đủ 6 tuổi đến đủ 18 tuổi. C. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi. D. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 17 tuổi. Câu 7: Đang truy đuổi hai tên trộm, do qua đường đông người nên nó chạy đi đâu không rõ. Ông X và ông Y định vào một nhà vắng chủ gần đấy để khám xét. Nếu là cháu của hai ông, em chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp với quy định của pháp luật? A. Nói với hai ông không được vi phạm quyền về chỗ ở của người khác và đến trình báo với cơ quan công an. B. Nói với hai ông hãy dừng lại vì các ông không có quyền bắt trộm. C. Cùng hai ông vào nhà đó để kịp thời bắt tên trộm. D. Nói với hai ông hãy chờ chủ nhà về cho phép vào khám xét. Câu 8: Điều 154 – Bộ luật lao động năm 2012 quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ A. Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, bố trí, đào tạo thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác HOC24.VN 2 B. Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác. C. Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền thưởng và các chế độ khác. D. Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo thời gian làm việc, thời gian nghỉ tết, tiền lương và các chế độ khác. Câu 9: Hành vi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự? A. Không thực hiện chia tài sản theo di chúc của người mất. B. Xả chất thải đã qua xử lý ra môi trường C. Lái xe máy đi ngược đường một chiều. D. Cố ý lây truyền HIV cho người khác. Câu 10: Giám đốc công ty X đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với chị bảo vệ mọi lợi ích của phụ nữ. A. đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của chị A. B. Nhờ được tư vấn về pháp luật nên chị A đã làm đơn khiếu nại và được nhận trở lại công ty làm việc. Trong trường hợp này, pháp luật đã C. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị A. D. bảo vệ đặc quyền của lao động nữ. Câu 11: Sau khi kết hôn, anh C chồng chị cho rằng việc lựa chọn nơi cư trú là quyền của anh nên anh C bắt buộc chị D về nhà chồng sinh sống. Anh C đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ nào dưới đây giữa vợ và chồng? A. Quan hệ gia đình. B. Quan hệ nhân thân. C. Quan hệ tài sản. D. Quan hệ đạo đức. Câu 12: Anh M đã kí hợp đồng thuê nhà với bà X là 12 tháng, mỗi tháng 2 triệu đồng. Trong hợp đồng hai bên thỏa thuận và anh M phải trả trước 3 tháng tiền thuê nhà là 6 triệu đồng. Các tháng còn lại là đóng vào đầu tháng Đến khi anh M ở tới tháng thứ 9 thì bà X đề nghị tăng tiền thuê nhà nhưng anh M không đồng ý. Bà X đã yêu cầu Anh M ra khỏi nhà và cho người khác thuê. Vậy em có nhận xét như thế nào về tình huống này? A. Anh X phải dọn khỏi nhà bà X. B. Bà X là chủ nhà nên bà X có quyền yêu cầu anh M rời khỏi nhà mình. C. Anh X đã thuê nhà và cũng sắp hết hạn hợp đồng cho nên anh X cần phải chấp thuận lời đề nghị của bà X. D. Bà M đã vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Câu 13: Trong quá trình bầu cử, Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu đã thể hiện nguyên tắc gì trong bầu cử? A. Phổ thông. B. Bình đẳng. C. Trực tiếp. D. Bỏ phiếu kín Câu 14: Anh A lái xe máy và lưu thông đúng luật. Chị B đi xe đạp không qua sát và bất ngờ băng ngang qua đường làm anh A bị thương (giám định là 10%). Theo em trường hợp này xử phạt như thế nào? A. Cảnh cáo và buộc chị B phải bồi thường thiệt hại cho gia đình anh A. B. Phạt tù chi B HOC24.VN 3 C. Cảnh cáo phạt tiền chị D. Không xử lý chị B vì chị B là người đi xe đạp. Câu 15: Anh T bán xe ô tô (tài sản chung của hai vợ chồng) mà không bàn bạc với vợ. anh T đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong A. quan hệ tài sản. B. quan hệ nhân thân. C. quan hệ gia đình D. quan hệ tình cảm. Câu 16: Người trong độ tuổi nào thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng? A. Từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi B. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. C. Từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. D. Từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi. Câu 17: Hành vi nào dưới đây không xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? A. Ông K vào phòng anh A ở nhờ khi chưa được sự đồng ý của anh A B. Thấy nhà bạn không khóa của, bà H mở cửa chờ chủ nhà về. C. Anh X sang nhà hàng xóm tìm gà xổng chuồng khi không có ai ở nhà. D. Công an khám nhà tội phạm khi có lệnh của thủ trưởng cơ quan điều tra. Câu 18: Quy định người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo là một nội dung thuộc A. ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo. B. bình đẳng trong thực hiện quyền khiếu nại C. khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo. D. nội dung quyền khiếu nại, tố cáo. Câu 19: Nhận định nào không đúng về bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình? A. Tập thể gia đình quan tâm đến lợi ích của từng cá nhân, từng cá nhân phải quan tâm đến lợi ích chung của gia đình. B. Trong gia đình việc quyết định mua sắm tài sản là của người chồng. C. Các thành viên trong gia đình có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chăm lo đời sống chung của gia đình. D. Các thành viên trong gia đình đối xử công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau Câu 20: Theo quy định của Bộ luật lao động, người lao động ít nhất phải đủ: A. 16 tuổi. B. 15 tuổi. C. 17 tuổi. D. 18 tuổi Câu 21: Nguyên tắc trong giao kết hợp trong hợp đồng lao động? A. Tự do, tự nguyện, trực tiếp và không trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể. B. Tự do, bình đẳng, không trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể. C. Tự do, tự nguyện, bình đẳng, không trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể, trực tiếp D. Tự do, không trái pháp luật, trực tiếp, thỏa ước lao động tập thể Câu 22: Khẩu hiệu nào sau đây phản ánh không đúng trách nhiệm của công dân có tín ngưỡng, tôn giáo đối với đạo pháp và đất nước: A. Kính chúa yêu nước. B. Đạo pháp dân tộc C. Buôn thần bán thánh. D. Tốt đời đẹp đạo. Câu 23: Cơ quan nào sau đây không có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo? A. Viện kiểm sát nhân dân các cấp. B. Cơ quan điều tra các cấp. C. Uỷ ban nhân dân. D. Toà án nhân dân các cấp. HOC24.VN 4 Câu 24: Khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, tính từ ngày đăng kí kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân là thời kì: A. Chung sống. B. Li hôn. C. Hôn nhân. D. Li thân Câu 25: Điều nào sau đây không phải là mục đích của hôn nhân: A. tổ chức đời sống vật chất của gia đình. B. thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân đối với tình yêu. C. xây dựng gia đình hạnh phúc D. củng cố tình yêu lứa đôi. Câu 26: Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình A. Tự do lựa chọn nghề nghiệp phù phợp với khả năng của mình. B. Thực hiện đúng các chức năng của gia đình. C. Cùng đóng góp công sức để duy trì đời sống phù hợp với khả năng của mình. D. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động. Câu 27: Anh H là giám đốc công ty X, hàng tháng anh đã không đóng bảo hiểm y tế cho công nhân của công ty. Trong trường hợp này anh H đã A. không thực hiện đúng trách nhiệm pháp lí. B. không thực hiện đúng qui định của pháp luật C. không thực hiện đúng quyền công dân. D. không thực hiện đúng nghĩa vụ công dân. Câu 28: Nội dung nào sau đây thể hiện sự bình đẳng giữa anh chị em trong gia đình: A. Yêu quý tôn trọng nhường nhịn nhau. B. Không phân biệt đối xử giữa các anh chị em. C. Sống mẫu mực và noi gương tốt cho nhau D. Đùm bọc, nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ. Câu 29: Đối với lao động nữ, người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động nữ: A. Nuôi con dưới 12 tháng tuổi. B. Kết hôn. C. Nghỉ việc không lí do. D. Tất cả các phương án trên Câu 30: Người trong độ tuổi nào thì phải thực hiện nghĩa vụ quân sự? A. Từ đủ 18 tuổi đến 25 tuổi. B. Từ 18 tuổi đến 25 tuổi. C. Từ đủ 18 tuổi đến 24 tuổi. D. Từ đủ 17 tuổi đến 25 tuổi Câu 31: Chủ thể của hợp đồng lao động là: A. Đại diện người lao động và người sử dụng lao động. B. Người lao động và người sử dụng lao động. C. Người lao động và đại diện người lao động. D. Công đoàn cơ sở và người lao động Câu 32: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam về văn hoá, giáo dục, nghĩa là các dân tộc đều A. có quyền dùng tiếng nói, chữ viết riêng. B. thống nhất chỉ dùng chung một ngôn ngữ. C. có chung lãnh thổ và điều kiện phát triển. D. có chung tập quán, tín ngưỡng HOC24.VN 5 Câu 33: Đặc trưng nào dưới đây là ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm khác? A. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung. B. Tính quy phạm phổ biến. C. Tính xác định chăt chẽ về mặt hình thức D. Tính quyền lực, bắt buộc chung. Câu 34: Bức tường nhà chị K bị hư hỏng nặng do anh Đ (hàng xóm) xây nhà mới. Sau khi được trao đổi quy định của pháp luật về trách nhiệm của người xây dựng công trình, anh Đ đã cho xây dựng mới lại bức tường nhà chị K. trong trường hợp này pháp luật đã thể hiện vai trò nào dưới đây? A. là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội. B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. C. là phương tiện để nhà nước phát huy quyền lực của mình. D. bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công dân Câu 35: Nguyễn Thị B đã lừa bán hai phụ nữ và một trẻ em qua biên giới Trung Quốc. Trong trường hợp này Nguyến Thị B đã vi phạm? A. hành chính. B. Hình sự. C. dân sự D. kỉ luật. Câu 36: Mục đích quan trọng nhất của hoạt động kinh doanh là: A. Nâng cao chất lượng sản phẩm. B. Giảm giá thành sản phẩm. C. Tạo ra lợi nhuận. D. Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Câu 37: Q có việc vội ra ngoài không tắt máy tính, V tự ý mở ra đọc những dòng tâm sự của Q trên Email. Hành vi này đã xâm phạm A. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện tín của công dân. B. Quyền tự do đời tư. C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân. D. Quyền được tự do ngôn luận của công dân Câu 38: T đã tốt nghiệp THPT, có giấy gọi nhập ngũ. Vì là con trai một nên bố mẹ T tìm mọi cách để T được ở nhà. Là bạn của T em sẽ khuyên T như thế nào? A. Tự giác tham gia nghĩa vụ quân sự vì đó là nghĩa vụ của công dân. B. Nên tham gia nghĩa vụ quân sự vì đó là quyền lợi của công dân. C. Phải tham gia nghĩa vụ quân sự vì đó là trách nhiệm pháp lí của công dân D. Làm theo ý bố mẹ vì đối với con cái việc phụng dưỡng cha mẹ là quan trọng nhất. Câu 39: Anh K năm nay 18 tuổi muốn thành lập công ty kinh doanh để phát huy khả năng kinh doanh của mình. Vậy K có thể căn cứ vào quyền nào dưới đây để thực hiện mong muốn của mình? A. Quyền bình đẳng trong lao động B. Quyền bình đẳng trong phát triển cá nhân. C. Quyền sáng tạo của công dân. D. Quyền bình đẳng trong kinh doanh. Câu 40: Nhà máy sản xuất cà phê Ngon tại huyện Cư kuin tỉnh Đắc Lắc xả chất thải chưa xử lý ra môi trường. Hành vi này đã vi phạm hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây? A. Tuân thủ pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. C. Thi hành pháp luật. D. Áp dụng pháp luật ----------HẾT----------
00:00:00