Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

1 ĐỀ THI THỬ SỐ 6 Câu 1: Khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới là do vị trí A. Tiếp giáp với vùng biển rộng lớn. B. Nằm ở bán cầu Bắc. C. Nằm ở bán cầu Đông. D. Nằm trong vùng nội chí tuyến. Câu 2: Miền núi nước ta có thuận lợi nào sau đây để phát triển du lịch? A. Giao thông thuận lợi. B. Khí hậu ổn định, ít thiên tai. C. Có nguồn nhân lực dồi dào. D. Cảnh quan thiên nhiên đa dạng, phong phú. Câu 3: Gió phơn Tây Nam chủ yếu hoạt động ở khu vực: A. Bắc Trung Bộ và phần nam của khu vực Tây Bắc. B. Tây Nguyên. C. Duyên hải Nam Trung Bộ. D. Đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên. Câu 4: Địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta có những đặc điểm gì? A. Xâm thực mạnh ở đồi núi và bồi tụ nhanh ở đồng bằng. B. Câu trúc địa hình khá đa dạng. C. Địa hình được vận động Tân kiến tạo làm trẻ lại. D. Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu đồi núi thấp. Câu 5: Đất mặn, đất phèn chiếm tới 2/3 diện tích tự nhiên của A. Các đồng bằng duyên hải Bắc Trung Bộ B. Các đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ. C. Đồng bằng sông Cửu Long. D. Đồng bằng sông Hồng. 2 Câu 6: Cho bảng số liệu về diện tích cây công nghiệp lâu năm, hàng năm giai đoạn 1975 – 2005 (Đơn vị: Nghìn ha) Nhận xét nào sau đây không đúng? A. Diện tích cây hàng năm tăng chậm hơn cây lâu năm B. Diện tích cây lâu năm ở năm 2005 ít hơn cây hàng năm C. Diện tích cây hàng năm ở năm 1975 và 1980 nhiều hơn cây lâu năm D. Diện tích cây lâu năm ở năm 1995 và 2005 nhiều hơn cây hàng năm Câu 7: Cho bảng số liệu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu nước ta giai đoạn 1990 – 2005 (Đơn vị: Tỉ USD) Năm ịấẩ ịậẩ Nhận xét nào sau đây đúng về giá trị xuất nhập khẩu của nước ta? A. Giá trị xuất khẩu nhiều hơn giá trị nhập khẩu B. Giá trị xuất khẩu tăng chậm hơn giá trị nhập khẩu C. Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng D. Giá trị nhập khẩu ít hơn xuất khẩu Câu 8: Địa hình chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ nước ta là: A. Đồi núi thấp và đồng bằng. C. Núi cao. B. Đồi núi. D. Đồng bằng. Câu 9: Trên lãnh thổ Việt Nam, số con sông có chiều dài ≥ 10km/sông là: A. 2360. B. 2630. C. 3260. D. 3620. Câu 10: Nét nổi bật của địa hình vùng núi Đông Bắc là: A. Đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích. B. Có địa hình cao nhất nước ta. C. Có 3 mạch núi lớn theo hướng tây bắc-đông nam. D. Gồm các dãy núi liền kề với các cao nguyên. 3 Câu 11: Quá trình xâm thực xảy ra mạnh mẽ ở những nơi có A. Địa hình cao, lượng mưa nhỏ. B. Địa hình thấp, lượng mưa lớn. C. Địa hình thấp, lượng mưa nhỏ. D. Địa hình cao, sườn dốc, lượng mưa lớn Câu 12: Ở nước ta, gió Mậu dịch (tín phong) hoạt động mạnh trong thời gian: A. Suốt cả năm. B. Chuyển tiếp giữa 2 mùa gió (gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ). C. Từ tháng 5 đến tháng 10. D. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Câu 13: Do ảnh hưởng của biển Đông nên khí hậu nước ta: A. Có 2 mùa rõ rệt. B. Khô nóng. C. Mang tính chất nhiệt đới gió mùa. D. Mang tính chất hải dương, điều hòa hơn. Câu 14: Hạn chế lớn nhất của biển Đông là: A. Chịu tác động của bão và gió mùa Đông Bắc. B. Chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và sóng lừng. C. Tài nguyên sinh vật đang bị suy giảm. D. Chịu ảnh hưởng sóng thần do hoạt động của động đất, núi lửa. Câu 15: Một phần diện tích của đồng bằng Sông Hồng, không còn được phù sa bồi tụ hằng năm là do: A. Địa hình cao ở rìa phía tây và tây bắc, thấp dần ra biển. B. Bề mặt đồng bằng bị chia cắt thành nhiều ô. C. Được con người khai phá lâu đời và làm biến đổi mạnh. D. Có hệ thống đê ngăn lũ. Câu 16: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta ảnh hưởng đến nhiều mặt của hoạ động sản xuất và đời sống, nhưng trực tiếp và rõ rệt nhất là: A. Hoạt động giao thông vận tải. B. Hoạt động sản xuất nông nghiệp. C. Hoạt động du lịch. D. Hoạt động sản xuất công nghiệp. 4 Câu 17: Cho bảng số liệu diện tích lúa cả năm phân theo vụ của nước ta (đơn vị: nghìn ha) Biểu đồ thích hợp để thể hiện qui mô và cơ cấu diện tích lúa theo mùa vụ của nước ta là : A. Biểu đồ tròn B. Biểu đồ cột C. Biểu đồ miền D. Biểu đồ đường Câu 18: Địa hình núi cao hiểm trở nhất của nước ta tập trung ở: A. Vùng núi Trường Sơn Bắc. B. Vùng núi Trường Sơn Nam. C. Vùng núi Đông Bắc. D. Vùng núi Tây Bắc. Câu 19: Gió mùa mùa đông ở miền Bắc nước ta có đặc điểm gì? A. Hoạt động liên tục từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh ẩm. B. Hoạt động liên tục từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô. C. Hoạt động thành từng đợt từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô và lạnh ẩm. D. Hoạt động kéo dài suốt 6 tháng với nhiệt độ trung bình trên 250C. Câu 20: Khoáng sản có ý nghĩa quan trọng nhất ở Biển Đông nước ta là A. Vàng. B. Titan. C. Dầu mỏ. D. Sa khoáng. Câu 21: Tính chất ẩm của khí hậu nước ta thể hiện ở: A. Lượng mưa từ 1000 – 1500 mm/năm, độ ẩm trên 90%. B. Lượng mưa từ 1800 – 2000 mm/năm, độ ẩm từ 60 – 80%. C. Lượng mưa từ 1500 – 2000 mm/năm, độ ẩm trên 80%. D. Lượng mưa từ 2000 – 2500 mm/năm, độ ẩm từ 60 – 80%. Câu 22: Ở nước ta, những nơi có lượng mưa trung bình năm lên đến 3500 – 4000mm là: A. Vùng bán bình nguyên và đồi trung du. B. Các cao nguyên và dãy núi. C. Vùng đồng bằng ven biển. D. Những sườn đón gió biển. Câu 23: Phần biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam rộng khoảng A. 2 triệu km2. B. 3 triệu km2. C. 1 triệu km2. D. 0,5 triệu km2. Câu 24: Lãnh thổ Việt Nam là khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm: A. Vùng đất, hải đảo, thềm lục địa. 5 B. Vùng đất, vùng biển, vùng núi. C. Vùng đất, vùng biển, vùng trời. B. Vùng đất liền, hải đảo, vùng trời. Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí VN trang 4 – 5, hãy cho biết có bao nhiêu tỉnh tiếp giáp trên đất liền với Trung Quốc? A. 7. B. 5. C. 8 D. 6 Câu 26: Đặc điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của nước ta? A. Vừa gắn liền với lục địa Á - Âu, vừa tiếp giáp với biển Đông và thông ra Thái Bình Dương rộng lớn. B. Trên đất liền và trên biển, tiếp giáp với Trung Quốc và tất cả các nước của khu vực Đông Nam Á. C. Nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực ĐNA. D. Có kinh tuyến 1050Đ chạy qua nên đại bộ phận lãnh thổ nằm trong múi giờ số 7. Câu 27: Thế mạnh lớn nhất của khu vực đồi núi nước ta là: A. Khí hậu mát mẻ. B. Khoáng sản phong phú, đa dạng. C. Phát triển giao thông. D. Phát triển du lịch. Câu 28 : Điểm cực Bắc của nước ta (23023’B) nằm ở: A. Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. B. Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. C. Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang D. Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Câu 29: Quá trình hình thành đất chủ yếu ở Việt Nam là: A. Quá trình rửa trôi các chất ba dơ tan Ca2+, K2+,… B. Quá trình hình thành đá ong. C. Quá trình feralit. D. Quá trình tích tụ mùn trên núi. Câu 30: Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là: A. Hệ sinh thái rừng rậm thường xanh quanh năm B. Hệ sinh thái rừng ngập mặn cho năng suất sinh học cao. C. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới khô lá rộng và xa van, bụi gai nhiệt đới. D. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit. Câu 31: Phần đất liền nước ta nằm trong hệ tọa độ địa lí : A. 23023’B - 8030’B và 102009’Đ - 109024’Đ. 6 B. 23023’B - 8034’B và 102009’Đ - 109024’Đ. C. 23020’B - 8030’B và 102009’Đ - 109024’Đ. D. 23023’B - 8034’B và 102009’Đ - 109020’Đ. Câu 32: Hướng tây bắc - đông nam của địa hình nước ta thể hiện rõ rệt nhất ở: A. Vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc. B. Vùng núi Tây Bắc và Trường Sơn Bắc. C. Vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. D. Vùng núi Trường Sơn Nam và Đông Bắc. Câu 33: Tỉ lệ diện tích địa hình núi cao trên 2000m ở nước ta so với diện tích toàn bộ lãnh thổ chiếm khoảng : A. 10% B. 3% C. 2 D. 1% Câu 34: Cho biểu đồ Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây? A. Tốc độ gia tăng dân số nước ta B. Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi C. Qui mô dân số nước ta D. Chuyển dịch cơ cấu dân số nước ta Câu 35: Vào đầu mùa hạ, gió mùa Tây Nam ở nước ta gây mưa cho vùng: A. Phía nam đèo Hải Vân. B. Nam Bộ. C. Trên phạm vi cả nước D. Tây Nguyên và Nam Bộ. Câu 36: Với chiều dài 2100 Km là chiều dài biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với: A. Campuchia. C. Trung Quốc B. Lào. D. Các nước trên bán đảo Đông Dương. 7 Câu 37: Cho bảng số liệu về tình hình dân số Việt Nam giai đoạn 2000 – 2007 Biểu đồ thích hợp để thể hiện số dân và tỉ lệ gia tăng dân số Việt Nam giai đoạn 2000- 2007 là A. Biểu đồ cột B. Biểu đồ tròn C. Biểu đồ đường D. Biểu đồ kết hợp cột đường Câu 38: Ở nước ta, nghề làm muối phát triển mạnh tại: A. Sa Huỳnh (Quảng Ngãi). B. Mũi Nai (Kiên Giang). C. Cửa Lò (Nghệ An). D. Thuận An (Thừa Thiên-Huế). Câu 39: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của dải đồng bằng duyên hải miền Trung? A. Diện tích khoảng 40 nghìn km2. B. Đồng bằng phần nhiều hẹp ngang và bị chia cắt. C. Đất nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông. D. Được hình thành chủ yếu bởi phù sa biển. Câu 40: Dãy Bạch Mã là: A. Dãy núi bắt đầu của hệ núi Trường Sơn Nam. B. Dãy núi làm ranh giới giữa Tây Bắc và Đông Bắc. C. Dãy núi cao nhất nước ta D. Dãy núi ở cực Nam Trung Bộ, nằm chênh vênh giữa đồng bằng hẹp.
00:00:00