Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

1 ĐỀ SỐ 12 Câu 1: Việc làm nào sau đây không góp phần bảo vệ đa dạng sinh học nước ta? A. Xây dựng và mở rộng các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên. B. Ban hành sách đỏ Việt Nam để bảo vệ nguồn gen động thực vật quý hiếm. C. Du nhập các giống ngoại lai từ nước ngoài. D. Quy định việc khai thác nhằm đảm bảo sử dụng lâu dài các nguồn lợi sinh vật. Câu 2: Ở nước ta, vùng nào xảy ra lụt úng nghiêm trọng nhất ? A. Đồng bằng sông Hồng. B. Bắc Trung Bộ. C. Duyên hải Nam Trung Bộ. D. Đông Nam Bộ. Câu 3: Biện pháp mang tính nguyên tắc để bảo vệ rừng đặc dụng ở nước ta là A. bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học của các vườn quốc gia, các khu bảo tồn. B. trồng rừng trên đất trống đồi trọc. C. đảm bảo duy trì, phát triển diện tích và chất lượng rừng. D. có kế hoạch, biện pháp bảo vệ và nuôi dưỡng rừng. Câu 4: Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là A. hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất phù sa. B. hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit. C. hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất mùn. D. hệ sinh thái rừng cận nhiệt đới gió mùa phát triển trên đất feralit. Câu 5: Vùng có điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng cảng biển ở nước ta là A. Bắc Trung Bộ. B. Duyên hải Nam Trung Bộ. C. Nam Bộ. D. Bắc Bộ. Câu 6: Đặc điểm địa hình của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ nước ta là A. núi cao chiếm ưu thế; hướng núi vòng cung; các thung lũng sông lớn với đồng bằng mở rộng. B. đồi núi thấp chiếm ưu thế; hướng núi tây bắc - đông nam; các thung lũng sông lớn với đồng bằng mở rộng. C. đồi núi thấp chiếm ưu thế; hướng núi vòng cung; các thung lũng sông lớn với đồng bằng mở rộng. D. núi cao chiếm ưu thế; hướng núi đông - tây; các thung lũng sông lớn với đồng bằng mở rộng. Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết vùng nào sau đây tập trung nhiều đất mặn nhất? A. Đồng bằng sông Hồng. B. Bắc Trung Bộ. C. Duyên hải Nam Trung Bộ. D. Đồng bằng sông Cửu Long. Câu 8: Những khối núi đá vôi đồ sộ của vùng núi Đông Bắc nước ta tập trung chủ yếu ở A. khu vực trung tâm của vùng. B. khu vực phía Nam của vùng. C. thượng nguồn sông Chảy. D. giáp biên giới Việt - Trung. Câu 9: Nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất của bão ở nước ta là A. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. B. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long. C. Khu vực Bắc Trung Bộ. D. Khu vực ven biển đồng bằng sông Hồng. Câu 10: Gió Tín phong Bắc bán cầu khi thổi vào nước ta có hướng A. đông bắc. B. tây nam. C. đông nam. D. tây bắc. 2 Câu 11: Khu vực nào sau đây của nước ta có tình trạng hạn hán kéo dài 6 -7 tháng? A. Ven biển Bắc Trung Bộ. B. Ven biển đồng bằng sông Cửu Long. C. Ven biển vùng Đông Nam Bộ. D. Ven biển cực Nam Trung Bộ. Câu 12: Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của sông ngòi nước ta biểu hiện ở đặc điểm nào sau đây? A. Sông ngòi dày đặc, nhiều nước, ít phù sa, chế độ nước thất thường. B. Sông ngòi dày đặc, nhiều nước, giàu phù sa, chế độ nước theo mùa. C. Sông ngòi dày đặc, nhiều nước, giàu phù sa, chế độ nước ổn định. D. Sông ngòi dày đặc, chủ yếu là hướng tây bắc - đông nam. Câu 13: Diện tích rừng ngập mặn của nước ta ngày càng bị suy giảm, nguyên nhân chủ yếu là do A. phá rừng để lấy đất ở. B. phá rừng để khai thác gỗ củi. C. ô nhiễm môi trường đất và môi trường nước. D. phá rừng để mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản. Câu 14: Cho biểu đồ: Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ trên? A. Sông Mê Công có lưu lượng nước trung bình các tháng đều nhỏ hơn và tháng đỉnh lũ muộn hơn sông Hồng. B. Sông Mê Công có lưu lượng nước trung bình các tháng đều nhỏ hơn và tháng đỉnh lũ sớm hơn sông Hồng. C. Sông Mê Công có lưu lượng nước trung bình các tháng đều lớn hơn và tháng đỉnh lũ muộn hơn sông Hồng. D. Sông Mê Công có lưu lượng nước trung bình các tháng đều lớn hơn và tháng đỉnh lũ sớm hơn sông Hồng. Câu 15: Khu vực đồng bằng nước ta không có thế mạnh nào sau đây? A. Khoáng sản. B. Thủy điện. C. Du lịch. D. Thủy sản. Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây không tiếp giáp với Campuchia? A. An Giang. B. Gia Lai. C. Kon Tum. D. Điện Biên. 3 Câu 17: Biện pháp nào sau đây là quan trọng nhất nhằm giảm thiệt hại do lũ quét gây ra ở nước ta? A. Bảo vệ tài nguyên rừng. B. Quản lí, sử dụng đất đai hợp lí. C. Thực hiện các biện pháp kĩ thuật thủy lợi, trồng rừng hợp lí. D. Quy hoạch các vùng dân cư tránh lũ. Câu 18: Cấu trúc địa hình nước ta không có đặc điểm nào sau đây? A. Qúa trình xâm thực mạnh ở miền đồi núi, bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông. B. Địa hình gồm hai hướng chính, hướng tây bắc - đông nam và hướng vòng cung. C. Địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông nam và phân hóa đa dạng. D. Địa hình được vận động Tân kiến tạo làm trẻ lại và có tính phân bậc rõ rệt. Câu 19: Thành phần loài sinh vật nào chiếm ưu thế ở nước ta? A. Các loài cận nhiệt đới. B. Các loài cận xích đạo. C. Các loài ôn đới. D. Các loài nhiệt đới. Câu 20: Đặc điểm khí hậu của phần lãnh thổ phía Bắc nước ta là A. nhiệt độ trung bình năm trên 250C. B. không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. C. có mùa đông lạnh, mưa ít. D. biên độ nhiệt độ năm nhỏ. Câu 21: Sự phân hóa thành 3 dải: vùng biển - thềm lục địa, vùng đồng bằng ven biển và vùng đồi núi của nước ta là biểu hiện của sự phân hóa thiên nhiên theo A. Đông – Tây. B. Bắc – Nam. C. độ cao. D. mùa. Câu 22: Đai ôn đới gió mùa trên núi ở nước ta có loại đất chủ yếu là A. đất feralit có mùn. B. đất feralit. C. đất mùn. D. đất mùn thô. Câu 23: Đặc điểm nào sau đây không phải của Biển Đông? A. Là biển rộng thứ hai trong các biển của Thái Bình Dương. B. Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa. C. Là biển tương đối kín, phía đông và đông nam được bao bọc bởi các vòng cung đảo. D. Là biển nóng, nhiệt độ hầu như không thay đổi trong năm. Câu 24: Đường biên giới trên đất liền của nước ta phần lớn nằm ở A. khu vực miền núi. B. khu vực cao nguyên. C. khu vực đồng bằng. D. khu vực trung du. Câu 25: Toàn bộ phần ngầm dưới biển và lòng đất dưới đáy biển thuộc phần lục địa kéo dài, mở rộng ra ngoài lãnh hải cho đến bờ ngoài của rìa lục địa, có độ sâu khoảng 200m hoặc hơn nữa, đó là vùng A. thềm lục địa B. lãnh hải. C. nội thuỷ. D. tiếp giáp lãnh hải. Câu 26: Nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố tiếp giáp với biển? A. 30. B. 28. C. 29. D. 27. Câu 27: Quá trình feralit diễn ra mạnh ở khu vực nào của nước ta? A. Khu vực đồi núi thấp. B. Khu vực đồi núi thấp trên đá mẹ axit. C. Khu vực đồng bằng. D. Khu vực núi cao, địa hình dốc. 4 Câu 28: Nước ta không có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Bắc Phi là do A. nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch. B. nằm ở rìa phía đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực Đông Nam Á. C. tiếp giáp Biển Đông và nằm trong khu vực hoạt động của gió mùa Châu Á. D. nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến của Bắc bán cầu. Câu 29: Nước ta, đai cao cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miền Nam lên cao hơn so với miền Bắc vì A. có nền nhiệt độ thấp hơn. B. có nền nhiệt độ cao hơn. C. có nền địa hình thấp hơn. D. có nền địa hình cao hơn. Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông nào sau đây thuộc hệ thống sông Hồng? A. Sông Chảy. B. Sông Mã. C. Sông Cả. D. Sông Cầu. Câu 31: Cấu trúc địa hình nước ta gồm các hướng chính nào? A. Hướng vòng cung và hướng tây – đông. B. Hướng tây bắc – đông nam và hướng tây – đông. C. Hướng tây bắc – đông nam và hướng vòng cung. D. Hướng bắc – nam và hướng vòng cung. Câu 32: Tài nguyên đất nông nghiệp vùng đồng bằng ở nước ta vốn đã ít nên cần phải A. chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư. B. quản lí chặt chẽ và có kế hoạch mở rộng diện tích hợp lí. C. trong canh tác cần trồng cây theo băng và làm ruộng bậc thang. D. thực hiện các biện pháp nông - lâm kết hợp. Câu 33: Ở đồng bằng sông Hồng, khu vực vẫn được bồi tụ phù sa vào mùa nước lũ là A. các ô trũng ngập nước. B. vùng ngoài đê. C. rìa phía tây và tây bắc. D. vùng trong đê. Câu 34: Sự phân hóa thiên nhiên giữa hai vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc của nước ta chủ yếu là do A. tác động của độ cao địa hình với hướng của các dãy núi. B. tác động của độ cao địa hình với ảnh hưởng của Biển Đông. C. tác động của gió mùa với hướng các dãy núi. D. tác động của gió mùa với ảnh hưởng của Biển Đông. Câu 35: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH VÀ ĐỘ CHE PHỦ RỪNG CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1943 - 2014 Năm Tổng diện tích có rừng (Triệu ha) Trong đó Độ che phủ (%) Diện tích rừng tự nhiên (triệu ha) Diện tích rừng trồng (Triệu ha) 1943 14,3 14,3 0 43,0 1983 7,2 6,8 0,4 22,0 2005 12,7 10,2 2,5 38,0 2014 13,8 10,1 3,7 41,6 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016) 5 Để thể hiện diện tích và độ che phủ rừng của nước ta trong thời gian trên, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? A. Biểu đồ đường. B. Biểu đồ miền. C. Biểu đồ kết hợp. D. Biểu đồ cột. Câu 36: Địa hình của vùng núi Tây Bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây? A. Chủ yếu là đồi núi thấp, hướng tây bắc - đông nam. B. Có sự bất đối xứng rõ rệt giữa hai sườn Đông - Tây, hướng vòng cung. C. Địa hình cao nhất nước, hướng tây bắc - đông nam. D. Thấp và hẹp ngang, nâng cao ở hai đầu, thấp ở giữa, hướng tây bắc - đông nam. Câu 37: Ngành sản xuất nào sau đây chịu ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa nước ta? A. Ngành nông nghiệp. B. Ngành công nghiệp. C. Ngành du lịch. D. Ngành thương mại. Câu 38: Cho bảng số liệu: NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HỒ CHÍ MINH (Đơn vị: 0C) Địa điểm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Biên độ nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh lần lượt là A. 13,70C và 9,40C. B. 12, 50C và 3,20C. C. 3,20C và 12, 50C. D. 9,40C và 13,30C . Câu 39: Đất trong đê của đồng bằng sông Hồng bị bạc màu do A. chịu ảnh hưởng của hiện tượng cát bay, cát chảy lấn vào đồng bằng. B. vào mùa mưa thường xuyên bị ngập trên diện rộng. C. nước mặn xâm nhập sâu vào trong đồng bằng. D. khai thác lâu đời và không được bồi đắp phù sa hàng năm. Câu 40: Khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa là do nguyên nhân nào sau đây? A. Nằm trong vùng nội chí tuyến, trong khu vực hoạt động của gió mùa Châu Á và tiếp giáp Biển Đông. B. Nằm hoàn toàn trong vành đai nhiệt đới bán cầu Bắc, quanh năm nhận lượng bức xạ lớn. C. Nằm trong vùng gió mùa, giữa hai đường chí tuyến nên có lượng mưa lớn và góc nhập xạ lớn. D. Nằm ở vùng vĩ độ thấp nên nhận được nhiều nhiệt và tiếp giáp Biển Đông nên mưa nhiều. ----------- HẾT ----------
00:00:00