Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC KÌ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn: ĐỊA LÝ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trụ sở của Liên minh châu Âu (EU) hiện nay đặt ở A. Béc-lin (Đức). B. Luân Đôn (Anah). C. Brúc-xen (Bỉ). D. Pa-ri (Pháp). Câu 2: Một người Đức có thể làm việc ở mọi nơi tại nước Pháp như một người Pháp. Đây là kết quả của việc thực hiện A. tự do lưu thông dịch vụ. B. tự do lưu thông hàng hóa. C. tự do lưu thông tiền vốn. D. tự do di chuyển. Câu 3: Loại đất chủ yếu của đai ôn đới gió mùa trên núi của nước ta là đất A. xám bạc màu. B. mùn thô. C. feralit có mùn. D. feralit đỏ vàng. Câu 4: Phát biểu nào sau đây không phải là nguyên nhân tạo nên sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1955 - 1973? A. Chú trọng đầu tư hiện đại hóa công nghiệp gắn với áp dụng kĩ thuật mới. B. Tập trung cao độ vào phát triển các ngành then chốt theo từng giai đoạn. C. Tận dụng những thời cơ do xu hướng toàn cầu hóa mang lại. D. Duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng, phát triển cả các xí nghiệp lớn và nhỏ. Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đặc điểm khí hậu phần phía bắc Nhật Bản? A. Khí hậu cận nhiệt đới, mùa đông không lạnh lắm, mùa hạ nóng. B. Khí hậu ôn đới, mùa đông kéo dài, lạnh và có nhiều tuyết, C. Khí hậu cận xích đạo, mưa nhiều, không có mùa đông. D. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, mùa đông lạnh và kéo dài. Câu 6: Cơ hội của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển là A. nhận chuyển giao các công nghệ lỗi thời, lạc hậu B. gây áp lực nặng nề đối với tự nhiên, môi trường C. tự do hóa thương mại được mở rộng và phát triển. D. bị áp đặt lối sống và văn hóa của các siêu cường kinh tế. Câu 7: Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta được xác định bởi đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta được xác định bởi A. các đường song song cách đều đường cơ sở 12 hải lí về phía biển và đường phân định trên các vịnh với các nước hữu quan. B. các đường song song cách đều đường cơ sở 200 hải lí về phía biển và đường phân chia vùng biển quốc tế. C. đường bờ biển dài 3260 km, cong hình chữ S từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang). D. đường cơ sở ven bờ biển và đường ranh giới ngoài của vùng tiếp giáp lãnh hải. Câu 8: Giới hạn của dãy Hoàng Liên Sơn là từ A. Phong Thổ tới cao nguyên Mộc Châu. B. Khoan La San đến phía nam sông Cả. C. thượng nguồn sông Chảy đến Tam Đảo. D. biên giới Việt - Trung tới khuỷu sông Đà. Câu 9: Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ của Hoa Kì? A. Tỉ trọng ngành dịch vụ có xu hướng tăng. B. Các loại đường và phương tiện vận tải hiện đại. C. Số khách du lịch quốc tế nhiều hơn khách nội địa D. Ngành ngân hàng, tài chính hoạt động khắp thế giới. Câu 10: Đường lối Đổi mới ở nước ta được khẳng định từ năm A. 1975. B. 2007. C. 1979. D. 1986. Câu 11: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiệt độ trung bình năm ở Hà Nội là khoảng bao nhiêu? A. Từ 020 C đến 024 C B. Từ 018 C đến 020 C C. Trên 024 C . D. Dưới 018 C . Câu 12: Từ tháng XI đến tháng IV năm sau, loại gió nào chiếm ưu thế từ Đà Nẵng trở vào? A. Tín phong bán cầu Bắc. B. Gió mùa Đông Bắc. C. Gió mùa Tây Nam. D. Gió phơn Tây Nam. Câu 13: Cho biểu đồ về dầu thô ở một số khu vực của thế giới năm 2003. Hãy cho biết biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây? A. Quy mô và cơ cấu sản lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới. B. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới. C. Sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới. D. Sản lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới. Câu 14: Tài nguyên thiên nhiên vô tận ở biển Đông là A. dầu khí B. muối C. titan D. thủy sản Câu 15: Khu vực Đông Nam Á tiếp giáp hai đại dương là A. Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. B. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương, C. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. D. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Câu 16: Lãnh hải của nước ta là A. vùng biển rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở. B. vùng nước tiếp giáp đất liền, phía trong đường cơ sở. C. phần ngầm dưới biển và lòng đất dưới đáy biển. D. vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển. Câu 17: Cho bảng số liệu: MỘT SỐ CHỈ SỐ VỀ NHIỆT ĐỘ CỦA HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH (Đơn vị : 0C) Địa điểm Nhiệt độ trung bình năm Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất Nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối Nhiệt độ tối cao tuyệt đối Hà Nội 23,5 16,4 28,9 2,7 42,8 TP. Hồ Chí Minh 27,1 25,7 28,9 13,8 40,0 (Nguồn: SGK địa lí 12 cơ bản, trang 50 - NXB Giáo dục năm 2013) Biên độ nhiệt độ tuyệt đối và biên độ nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội lần lượt là A. 012,5 C và 040,1 C B. 040,1 C và 012,5 C C. 03,2 C và 026,2 C D. 026,2 C và 03,2 C Câu 18: Phần lớn các nước phát triển có A. GDP bình quân đầu người thấp. B. tỉ trọng nông nghiệp trong GDP cao. C. chỉ số phát triển con người thấp. D. đầu tư nước ngoài nhiều. Câu 19: Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm tự nhiên của miền Đông Trung Quốc? A. Là nơi bắt nguồn của các con sông lớn như Hoàng Hà, Trường Giang. B. Trải dài từ vùng duyên hải vào đất liền, đến kinh tuyến 1050Đ. C. Có các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ. D. Khoáng sản nổi tiếng là kim loại màu như vàng, đồng, chì. Câu 20: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và trang 5, hãy cho biết tỉnh nào có diện tích lớn nhất nước ta? A. Gia Lai B. Bắc Ninh C. Nghệ An D. Quảng Nam Câu 21: Nguyên nhân sâu xa nhất của tình trạng mất ổn định ở khu vực Tây Nam Á là A. sự can thiệp của các thế lực bên ngoài. B. nguồn dầu mỏ và vị trí địa - chính trị quan trọng của khu vực. C. hoạt động của các tổ chức tôn giáo, chính trị cực đoan. D. sự tranh giành đất đai, nguồn nước và những định kiến xã hội. Câu 22: Trong cơ cấu dân số Liên bang Nga năm 2001, tỉ lệ nam từ 75 tuổi trở lên ít hơn một cách đột biến so với tỉ lệ nữ chủ yếu do A. môi trường làm việc của nam độc hại hơn. B. hậu quả của chiến tranh thế giới II. C. nữ ít mắc tệ nạn xã hội hơn. D. tuổi thọ của nam thấp hơn nữ. Câu 23: Nhận định nào sau đây không chính xác về nông nghiệp Trung Quốc? A. Lúa mì, ngô, củ cải đường tập trung chủ yếu cở đồng bằng Đông Bắc, Hoa Bắc. B. Cơ cấu cây trồng của Trung Quốc gồm cả các cây nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới. C. Sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở miền Đông. ` D. Các sản phẩm nông nghiệp chính ở miền Tây là lúa gạo, lúa mì, lợn, gia cầm. Câu 24: Cho biểu đồ: Căn cứ vào biểu đồ đã cho, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam? A. Hàng dệt, may có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ 2 trong giai đoạn 2012 - 2014. B. Hàng điện tử luôn có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2000 - 2014. hơn so với hai mặt hàng còn lại C. Hàng thủy sản có tốc độ tăng chậm D. Nếu tính trong giai đoạn 2000 - 2010 thì hàng dệt, may đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất. Câu 25: Cho bảng số liệu: TỈ SUẤT GIÁ TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN TRUNG BÌNH NĂM (Đơn vị: %) Năm Nhóm nước 1975 – 1980 1985 – 1990 1995 – 2000 2001 - 2005 Phát triển 0,8 0,6 0,2 0,1 Đang phát triển 1,9 1,9 1,7 1,5 (Nguồn: SGK Địa lí 11 cơ bản, trang 13) Để so sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trung bình năm của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển (1975 - 2005), loại biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? A. Kết hợp (cột, đường) B. Cột chồng C. Cột ghép D. Đường Câu 26: Hiện tượng sạt lở bờ biển đang diễn ra nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long nước ta hiện nay chủ yếu do A. mưa axít ở nhiều nơi. B. ô nhiễm nước biển, đại dương. C. biến đổi khí hậu toàn cầu. D. suy giảm tầng ôdôn. Câu 27: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết đặc điểm nào sau đây không đúng với hoạt động của bão ở nước ta? A. Nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là ven biển miền Trung. B. Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam. C. Tần suất bão tháng 6 là từ 1,3 đến 1,7 cơn bão/tháng. D. Tần suất hoạt động nhiều nhất vào tháng 9. Câu 28: Cho đoạn thơ: “Anh ở trong này chưa thấy mùa đông …… Muốn gửi ra em một chút nắng vàng” (Trích: Gửi nắng cho em - Bùi Văn Dung) Đoạn thơ trên thể hiện sự phân hóa thiên nhiên nước ta theo A. mùa. B. độ cao. C. Bắc - Nam D. Đông - Tây Câu 29: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và trang 14, hãy cho biết dãy núi nào sau đây là ranh giới tự nhiên giữa miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ? A. Con Voi. B. Bạch Mã. C. Hoành Sơn. D. Hoàng Liên Sơn. Câu 30: Sau 40 năm tồn tại và phát triển, thành tựu lớn nhất mà ASEAN đạt được là A. 10/11 quốc gia khu vực Đông Nam Á trở thành thành viên của ASEAN. B. tốc độ tăng trưởng kinh tế các nước trong khu vực cao và bền vững. C. đời sống của người dân được cải thiện, cơ sở hạ tầng phát triển rất hiện đại. D. tạo dựng được một khu vực hòa bình, tuyệt đối ổn định trong khu vực. Câu 31: Cho bảng số liệu: LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI VÀ CÂN BẰNG ẨM CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM (Đơn vị: mm) Địa điểm Lượng mưa Lượng bốc hơi Cân bằng ẩm Hà Nội 1676 989 + 687 Huế 2868 1000 + 1868 TP. Hồ Chí Minh 1931 1686 + 245 Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên? A. Lượng mưa và lượng bốc hơi tăng dần từ Bắc vào Nam. B. Hà Nội có lượng mưa và lượng bốc hơi nhỏ nhất. C. Huế có lượng mưa và cân bằng ẩm lớn nhất. D. TP. Hồ Chí Minh có lượng bốc hơi lớn nhất và cân bằng ẩm nhỏ nhất. Câu 32: Tài nguyên dầu khí của Hoa Kì tập trung nhiều nhất ở A. bang Tếch-dat và ven vịnh Mêhicô. B. bang Mit-xu-ri và ven Đại Tây Dương. C. bang Nê-va-đa và ven Thái Bình Dương. D. bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai. Câu 33: Nguyên nhân quan trọng nhất giúp nền kinh tế Liên bang Nga khôi phục lại vị trí cường quốc từ năm 2000 đến nay là do A. tận dụng các khoản vay nước ngoài. B. kế thừa chính sách kinh tế của Liên Xô. C. thực hiện Chiến lược kinh tế mới. D. đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng. Câu 34: Cho đoạn thơ: “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy” (Trích: Mưa xuân - Nguyễn Bính) Em hãy cho biết hiện tượng mưa xuân trong đoạn thơ trên ở nước ta là hiện tượng nào sau đây? A. Mưa ngâu B. Mưa phùn. C. Mưa đá. D. Mưa rào. Câu 35: Đặc điểm xã hội nào sau đây là cơ sở hình thành Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)? A. Có nhiều dân tộc, phân bố không theo biên giới quốc gia. B. Tương đồng về phong tục, tập quán, sinh hoạt văn hóa. C. Là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa lớn trên thế giới. D. Tiếp nhận nhiều giá trị văn hóa, tôn giáo trong lịch sử nhân loại. Câu 36: Điểm khác biệt cơ bản nhất về địa hình của Đồng bằng sông Hồng so với Đồng bằng sông Cửu Long là A. có hệ thống kênh rạch chằng chịt. B. thấp và bằng phẳng hơn. C. có nhiều vùng trũng lớn. D. có đê ven sông ngăn lũ. Câu 37: Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho gió mùa Tây Nam có thể ảnh hưởng tới đồng bằng Bắc Bộ là do A. áp thấp Bắc Bộ khơi sâu tạo sức hút mạnh. B. gió mùa Tây Nam vượt qua dãy Trường Sơn. C. gió mùa Đông Nam hoạt động mạnh. D. ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đầu mùa hạ. Câu 38: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết các hệ thống sông nào sau đây có lưu vực nằm hoàn toàn trong lãnh thổ nước ta? A. Sông Mê Công, sông Mã, sông Đà Rằng. B. Sông Hồng, sông Ki Cùng - Bằng Giang, sông Trà Khúc. C. Sông Cả, sông Thái Bình, sông Đồng Nai. D. Sông Thái Bình, sông Đà Rằng, sông Thu Bồn. Câu 39: Đồng bằng ven biển miền Trung nước ta hẹp ngang và bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây? A. Có nhiều nhánh núi của dãy Trường Sơn đâm ngang ra biển. B. Được bồi lấp trên những vịnh biển nông, thềm lục địa rộng. C. Tác động của các nhân tố ngoại lực như gió, mưa, nước chảy... D. Các sông nhỏ, ngắn, dốc; tiếp giáp vùng biển nông. Câu 40: Ở nước ta, theo 3 đai cao từ thấp lên cao có các loại đất lần lượt là A. phù sa, feralit có mùn, mùn thô. B. phù sa, mùn thô, feralit có mùn. C. mùn thô, feralit có mùn, phù sa. D. feralit có mùn, mùn thô, phù sa. Đáp án 1-C 2-D 3-B 4-C 5-B 6-C 7-A 8-D 9-C 10-D 11-A 12-A 13-D 14-B 15-D 16-D 17-B 18-D 19-A 20-C 21-B 22-B 23-D 24-B 25-D 26-C 27-C 28-C 29-B 30-A 31-A 32-A 33-C 34-B 35-B 36-D 37-A 38-D 39-A 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án Trụ sở của Liên minh châu Âu (EU) hiện nay đặt ở Brúc-xen (Bỉ) (hình 7.1 sgk Địa lí 11 trang 47) => Chọn đáp án C Câu 2: Đáp án Một người Đức có thể làm việc ở mọi nơi tại nước Pháp như một người Pháp. Đây là kết quả của việc thực hiện tự do di chuyển (sgk Địa lí 11 trang 51) => Chọn đáp án D Câu 3: Đáp án Loại đất chủ yếu của đai ôn đới gió mùa trên núi của nước ta là đất mùn thô (sgk Địa lí 12 trang 52) => Chọn đáp án B Câu 4: Đáp án Theo sgk Địa lí 11 trang 77, những nguyên nhân chủ yếu sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1955 - 1973 không bao gồm tận dụng những thời cơ do xu hướng toàn cầu hóa mang lại, đồng thời, đây cũng là giai đoạn toàn cầu hóa chưa tác động mạnh mẽ như hiện nay. => Chọn đáp án C Câu 5: Đáp án Đặc điểm khí hậu phần phía bắc Nhật Bản là Khí hậu ôn đới, mùa đông kéo dài, lạnh và có nhiều tuyết (sgk Địa lí 11 trang 76) => Chọn đáp án B Câu 6: Đáp án Cơ hội của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển là tự do hóa thương mại được mở rộng và phát triển (dễ dàng nhận thấy các đáp án còn lại là thách thức, khó khăn của toàn cầu hóa) => Chọn đáp án C Câu 7: Đáp án Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta được xác định bởi ranh giới của lãnh hải: các đường song song cách đều đường cơ sở 12 hải lí về phía biển và đường phân định trên các vịnh với các nước hữu quan, (sgk Địa lí 12 trang 15) => Chọn đáp án A Câu 8: Đáp án Giới hạn của dãy Hoàng Liên Sơn là từ biên giới Việt - Trung tới khuỷu sông Đà (sgk Địa lí 12 trang 30 và Atlat trang 13) => Chọn đáp án D Câu 9: Đáp án Đặc điểm không đúng với ngành dịch vụ của Hoa Kì là số khách du lịch quốc tế nhiều hơn khách nội địa. Theo sgk Địa lí 11 trang 42, năm 2004 có 1,4 tỉ lượt khách du lịch trong nước và hơn 46 triệu lượt khách nước ngoài đến Hoa Kì, nên không thể kết luận số khách du lịch quốc tế nhiều hơn khách nội địa. => Chọn đáp án C Câu 10: Đáp án Đường lối Đổi mới ở nước ta được khẳng định từ năm 1986 - Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (sgk Địa lí 12 trang 7) => Chọn đáp án D Câu 11: Đáp án Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, nhiệt độ trung bình năm ở Hà Nội là khoảng Từ 200c đến 240c (xác định dựa vào thang màu ở bản đồ Nhiệt độ trung bình năm) => Chọn đáp án A Câu 12: Đáp án Từ tháng XI đến tháng IV năm sau, loại gió Tín phong bán cầu Bắc chiếm ưu thế từ Đà Nẵng trở vào (sgk Địa lí 12 trang 41) => Chọn đáp án A Câu 13: Đáp án Dựa vào biểu đồ đã cho, và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đã cho có đơn vị nghìn thùng / ngày thể hiện sản lượng dầu thô => biểu đồ thể hiện Sản lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới. => Chọn đáp án D Câu 14: Đáp án Tài nguyên thiên nhiên vô tận ở biển Đông là muối (sgk Địa lí 12 trang 191) do nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi cho nghề làm muối => Chọn dáp án B Câu 15: Đáp án Khu vực Đông Nam Á tiếp giáp hai đại dương là Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương (Atlat trang 4) => Chọn đáp án D Câu 16: Đáp án Lãnh hải của nước ta là vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển (sgk Địa lí 12 trang 15) => Chọn đáp án D Câu 17: Đáp án Dựa vào bảng số liệu đã cho và áp dụng công thức tính - Biên độ nhiệt độ tuyệt đối = Nhiệt độ tối cao tuyệt đối - Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối - Biên độ nhiệt độ trung bình năm = Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất - Nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất => Biên độ nhiệt độ tuyệt đối của Hà Nội = 42,8 - 2,7 = 40,l0c Biên độ nhiệt độ trung bình năm = 28,9 - 16,4 = 12,50c => Biên độ nhiệt độ tuyệt đối và biên độ nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội lần lượt là 40,l0c và 12,50c => Chọn đáp án B Câu 18: Đáp án Phần lớn các nước phát triển có đầu tư nước ngoài nhiều, chỉ số HDI cao, thu nhập bình quân đầu người cao (sgk Địa lí 11 trang 6) => Chọn đáp án D Câu 19: Đáp án Miền Đông Trung Quốc không phải Là nơi bắt nguồn của các con sông lớn như Hoàng Hà, Trường Giang mà là hạ lưu, nơi các con song lớn đổ ra biển => Chọn đáp án A Câu 20: Đáp án Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và trang 5, tình có diện tích lớn nhất nước ta là Nghệ An: 16493,7 km2 => Chọn đáp án C Câu 21: Đáp án Nguyên nhân sâu xa nhất của tình trạng mất ổn định ở khu vực Tây Nam Á là nguồn dầu mỏ và vị trí địa - chính trị quan trọng của khu vực, chính những tài nguyên này khiến các thế lực bên ngoài can thiệp, các tổ chức tôn giáo, chính trị cực đoan tranh giành ảnh hưởng... => Chọn đáp án B Câu 22: Đáp án Trong cơ cấu dân số Liên bang Nga năm 2001, tỉ lệ nam từ 75 tuổi trở lên ít hơn một cách đột biến so với tỉ lệ nữ chủ yếu do hậu quả của chiến tranh thế giới II. Chiến tranh thế giới thứ II diễn ra từ 1939-1945 để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại nhiều về người, nhất là khi Liên Xô là trụ cột quan trọng của phe Đồng minh => nam giới tử trận nhiều => Chọn đáp án B Câu 23: Đáp án Các sản phẩm nông nghiệp chính ở miền Tây Trung Quốc không phải là lúa gạo, lúa mì, lợn, gia cầm mà là đồng cỏ cho chăn nuôi cừu, ngựa Nhận định D không chính xác về nông nghiệp Trung Quốc => Chọn đáp án D Câu 24: Đáp án Dựa vào biểu đồ đã cho, nhận xét thấy từ sau 2010, đến giai đoạn 2012-2014, hàng điện tử có tốc độ tăng trưởng cao nhất, còn trước 2010, tốc độ tăng trưởng hàng điện tử luôn thấp hơn hàng dệt may => nhận xét hàng điện tử luôn có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2000 - 2014 là không đúng => Chọn đáp án B Câu 25: Đáp án Dựa vào bảng số liệu đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất để so sánh tỉ suất gia tăng dân số là biểu đồ đường => Chọn đáp án D Câu 26: Đáp án Dựa vào hiểu biết thực tế, hiện tượng sạt lở bờ biển đang diễn ra nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long nước ta hiện nay chủ yếu do biến đổi khí hậu toàn cầu. Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, mất nhiều diện tích tự nhiên nhất do biến đổi khí hậu và nước biển dâng => Chọn đáp án C Câu 27: Đáp án Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, đặc điểm không đúng với hoạt động của bão ở nước ta là Tần suất bão tháng 6 là từ 1,3 đến 1,7 cơn bão/tháng vì tháng 6, tần suất bão từ 0,3 đến 1 cơn bão/ tháng => Chọn đáp án C Câu 28: Đáp án Đoạn thơ đã cho thể hiện sự phân hóa thiên nhiên nước ta theo chiều Bắc - Nam và cả theo mùa. Do phân Bắc - Nam nên Miền Bắc có mùa đông lạnh, ít ngày có nắng, trong khi miền Nam nóng, có nắng quanh năm => Nhân vật “Anh” ở miền Nam muốn gửi nắng ra Bắc vào mùa đông của miền Bắc => Chọn đáp án C Câu 29: Đáp án Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và trang 14, dãy núi là ranh giới tự nhiên giữa miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là dãy Bạch Mã => Chọn đáp án B Câu 30: Đáp án Sau 40 năm tồn tại và phát triển, thành tựu lớn nhất mà ASEAN đạt được là 10/11 quốc gia khu vực Đông Nam Á trở thành thành viên của ASEAN (sgk Địa lí 11 trang 107) => Chọn đáp án A Câu 31: Đáp án Dựa vào bảng số liệu đã cho, nhận xét thấy lượng mưa cao nhất ở Huế - miền Trung vì vậy không thể nhận xét Lượng mưa và lượng bốc hơi tăng dần từ Bắc vào Nam => nhận xét A không đúng => Chọn đáp án A Chú ý: câu hỏi phủ định, phải lựa chọn nhận xét không đúng Câu 32: Đáp án Tài nguyên dầu khí của Hoa Kì tập trung nhiều nhất ở bang Tếch-dat và ven vịnh Mêhicô (sgk Địa lí 11 trang 38 và xem hình 6.1 trang 37) => Chọn đáp án A Câu 33: Đáp án Nguyên nhân quan trọng nhất giúp nền kinh tế Liên bang Nga khôi phục lại vị trí cường quốc từ năm 2000 đến nay là do thực hiện Chiến lược kinh tế mới: đưa nền kinh tế từng bước thoát khỏi khủng hoảng, tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường, mở rộng ngoại giao, coi trọng châu Á, nâng cao đời sống nhân dân, khôi phục lại vị trí cường quốc... (sgk Địa lí 11 trang 68) => Chọn đáp án C Câu 34: Đáp án Hiện tượng mưa xuân trong đoạn thơ đã cho là hiện tượng mưa phùn nửa cuối mùa đông ở miền Bắc nước ta => Chọn đáp án B Câu 35: Đáp án Đặc điểm xã hội là cơ sở hình thành Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là Phong tục, tập quán, sinh hoạt văn hóa của người dân Đông Nam Á có nhiều nét tương đồng (sgk Địa lí 11 trang 101) => Chọn đáp án B Câu 36: Đáp án Điểm khác biệt cơ bản nhất về địa hình của Đồng bằng sông Hồng so với Đồng bằng sông Cửu Long là Đồng bằng sông Hồng có đê sông ngăn lũ => Chọn đáp án D Chú ý: hỏi về Điểm khác biệt của Đồng bằng sông Hồng so với Đồng bằng sông Cửu Long thì lựa chọn đặc điểm Đồng bằng song Hồng có mà Đồng bằng song Cửu Long không có Câu 37: Đáp án Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho gió mùa Tây Nam có thể ảnh hưởng tới đồng bằng Bắc Bộ là do áp thấp Bắc Bộ khơi sâu tạo sức hút mạnh, làm gió đổi hướng từ Tây Nam thành Đông Nam vào Bắc Bộ, tạo thành gió mùa Đông Nam vào mùa hạ ở miền Bắc nước ta => Chọn đáp án A Câu 38: Đáp án Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, các hệ thống sông có lưu vực nằm hoàn toàn trong lãnh thổ nước ta là Sông Thái Bình, sông Đà Rằng, sông Thu Bồn, các hệ thống này có chi lưu và phụ lưu nằm hoàn toàn trong lãnh thổ nước ta (xuất phát và chảy hoàn toàn trên lãnh thổ nước ta) => Chọn đáp án D Câu 39: Đáp án Đồng bằng ven biển miền Trung nước ta hẹp ngang và bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ do nguyên nhân chủ yếu là có nhiều nhánh núi đâm ngang ra sát biển => Chọn đáp án A Câu 40: Đáp án Ở nước ta, theo 3 đai cao từ thấp lên cao có các loại đất lần lượt là phù sa, feralit, feralit có mùn, đất mùn và đất mùn thô (sgk Địa lí 12 trang 51-52) => Chọn đáp án A
00:00:00