Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA HKII – MÔN SINH 8 – ĐỀ 2 I. TRẮC NGHIỆM A. Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng (3 điểm) Câu 1: Khi kích thích chi sau bên trái ở ếch đã hủy não để nguyên tủy bằng dung dịch HCl 1%, chi sau bên phải co nhưng chi sau bên trái không co chứng tỏ: A. Rễ sau bên trái bị đứt B. Rễ sau bên phải bị đứt. C. Rễ trước bên trái bị đứt. D. Rễ trước bên phải bị đứt Câu 2: Các tế bào nón ở màng lưới của cầu mắt có chức năng: A. Tiếp nhận ánh sáng mạnh B. Tiếp nhận ánh sáng yếu C. Tiếp nhận màu sắc D. Tiếp nhận ánh sáng mạnh và màu sắc Câu 3: Có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy: A. 12 B. 21 C. 31 D. 13 Câu 4: Vùng hiểu tiếng nói và chữ viết nằm ở thùy nào? A. Thùy trán B. Thùy chẩm C. Thùy đỉnh D. Thùy thái dương Câu 5: Tai người nghe được âm thanh trong giới hạn nào: A. 20 – 20000 Hz. B. 20 – 2000 Hz C. 10 – 10000 Hz. D. 10 – 1000 Hz. Câu 6: Giai đoạn hấp thu lại các chất dinh dưỡng, nước và các ion cần thiết của quá trình tạo thành nước tiểu xảy ra ở: A. Ống dẫn nước tiểu. B. Nang cầu thận. C. Bóng đái. D. Ống thận. B. Hãy ghép từ cột B vào cột A sao cho thích hợp. (1,5đ) Cột A Cột B Ghép 1. Vành tai a. Hướ 1+ 2. Ố b. Hứ 2+ 3. Tai ngoài giớạớữ c. Bài tiếậ 3+ 4. Nướể d. Bài tiếổ 4+ HOC24.VN 2 5. Mồ hôi e. Bài tiết qua da 5+ 6. CO2 g. Màng nhỉ 6+ II. TỰ LUẬN Câu 1: (2 điểm) So sánh tính chất của phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện. Câu 2: (1.5 điểm): Tật viễn thị là gì? Nguyên nhân là do đâu? cách khắc phục như thế nào? Câu 3: (2,0 điểm) Nêu tính chất và vai trò của hooc môn? Nguyên nhân dẫn tới những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì ở nam và ở nữ là gì? Trong những biến đổi đó biến đổi nào là quan trọng cần lưu ý?
00:00:00