Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HKI – SINH HỌC 8 NĂM HỌC 2018 – 2019 I. Trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Chức năng của bộ xương là: A. Tạo nên bộ khung làm chỗ bám cho cơ thể B. Bảo vệ tim, não, da C. Tạo nên bộ khung và bảo vệ các cơ quan bên trong cơ thể D. Cả a và b Câu 2: Hướng luân chuyển bạch huyết đúng trong mỗi phân hệ là: A. Mao mạch bạch huyết, mạch bạch huyết, hạch bạch huyết, mạch bạch huyết, ống bạch huyết, tĩnh mạch B. Tĩnh mạch, mao mạch bạch huyết, hạch bạch huyết, ống bạch huyết C. Mao mạch bạch huyết, hạch bạch huyết, ống bạch huyết, tĩnh mạch D. Hạch bạch huyết, mạch bạch huyết, ống bạch huyết Câu 3: Một em nữ cân nặng 40kg. Cơ thể em có khoảng A. 2,7 lít máu B. 2,8 lít máu C. 2,9 lít máu D. 3 lít máu Câu 4: Huyết tương trong máu khoảng bao nhiêu phần trăm A. 45% B. 47% C. 50% D. 55% Câu 5: Thành phần bạch huyết khác thành phần máu ở chỗ nào A. Không có hồng cầu, tiểu cầu ít B. Có ít hồng cầu nhiều tiểu cầu C. Nhiều hồng cầu, không có tiểu cầu D. Các đáp án trên đều không đúng Câu 6: Chức năng của noron A. Dẫn truyền B. Cảm ứng C. Hưng phấn D. Cả a và b II. Tự luận (7 điểm) Câu 1: Đặc điểm cấu tạo nào của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ? (2.5 điểm) Câu 2: Mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn. (2 điểm) Câu 3: Phân tích những đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng hai chân? (2.5 điểm)
00:00:00