Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GD&ĐT BẮC NINH PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH ĐỀ TẬP HUẤN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề. Mã đề 820 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................... Câu 1: A là con nuôi trong gia đình nên cha mẹ quyết định chia tài sản cho A ít hơn các con ruột. Việc làm này đã vi phạm quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con vì đã A. phân biệt đối xử giữa các con. B. không tôn trọng ý kiến của các con. C. ép buộc con nhận tài sản theo ý cha mẹ. D. phân chia tài sản trái đạo đức xã hội. Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của pháp luật? A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. B. Tính quy phạm phổ biến C. Tính chính xác khi thi hành. D. Tính quyền lực, bắt buộc chung. Câu 3: Bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động được thực hiện thông qua A. quảng cáo tuyển lao động. B. trả lương. C. tìm kiếm việc làm. D. giao kết hợp đồng lao động. Câu 4: Nội dung nào sau đây sai với quy định của pháp luật về quyền bắt người của công dân? A. Công dân được bắt người khi nghi ngờ người đó phạm tội nghiêm trọng. B. Công dân được bắt người đang thực hiện tội phạm. C. Công dân được bắt người đã thực hiện tội phạm và đang bị đuổi bắt. D. Công dân được bắt người đang bị truy nã. Câu 5: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây mà chủ thể có quyền lựa chọn làm hoặc không làm? A. Áp dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. C. Thi hành pháp luật. D. Sử dụng pháp luật. Câu 6: Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quy định của pháp luật là nội dung của bình đẳng trong A. sản xuất. B. lao động. C. mua – bán. D. kinh doanh. Câu 7: Bạn M (17 tuổi) vì mâu thuẫn cá nhân với anh H (người cùng xóm) nên đã rủ một bạn mang theo hung khí đến đánh anh H, anh H bị thương nặng. Hành vi của M thuộc loại vi phạm pháp luật nào dưới đây? A. Vi phạm kỉ luật. B. Vi phạm hành chính. C. Vi phạm dân sự D. Vi phạm hình sự. Câu 8: Ông K bán rau tại chợ, hàng tháng ông A đều nộp thuế. Hành vi của ông A thuộc nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh? A. Bình đẳng về quyền lựa chọn hình thức kinh doanh. B. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh. C. Bình đẳng về quyền tự chủ đăng kí kinh doanh. D. Bình đẳng về quyền chủ động mở rộng quy mô. Câu 9: Khi thấy trong hợp đồng lao động có điều khoản về điều kiện lao động không rõ ràng, chị T đã đề nghị sửa lại rồi sau đó mới kí. Điều này thể hiện công dân bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây? HOC24.VN 2 A. Trong việc thực hiện quyền lao động. B. Trong giao kết hợp đồng lao động. C. Trong lựa chọn việc làm. D. Trong việc thực hiện nội quy lao động. Câu 10: Hành vi trái pháp luật nào dưới đây do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện? A. Anh C trong lúc lên cơn động kinh đã đập vỡ cửa kính nhà hàng. B. Bà L bị tâm thần nên đã lấy đồ của cửa hàng mà không trả tiền. C. Anh N trong lúc say rượu đã đánh bạn mình bị thương nặng. D. Chị T bị trầm cảm nên đã sát hại con đẻ của mình. Câu 11: Sinh viên A đã nhiều lần bỏ học. quay cóp bài kiểm tra nên bị giáo viên nhắc nhở nhiều lần. A còn thường xuyên uống rượu bia. Hành vi của A phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây? A. Hành chính. B. Phê bình. C. Dân sự. D. Kỉ luật. Câu 12: Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mà pháp luật quy định phải làm là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây? A. Thi hành pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. C. Sử dụng pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. Câu 13: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng về kinh tế giữa các dân tộc được hiểu là quyền A. tự do kinh doanh. B. sở hữu sản phẩm lao động. C. tổ chức quá trình sản xuất. D. thừa kế. Câu 14: Nhà nước ban hành pháp luật phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm quyền nhằm mục đích nào dưới đây? A. Bảo vệ quyền và lợi ích của tổ chức. B. Bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước. C. Bảo vệ quyền và lợi ích của công dân. D. Bảo vệ quyền và lợi ích của xã hội. Câu 15: Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội do nhà nước ban hành với những đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực A. chính trị. B. giáo dục. C. văn hóa. D. kinh tế. Câu 16: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân có nghĩa là không ai bị bắt, nếu không có quyết định của tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của A. viện kiểm sát. B. cơ quan điều tra. C. cơ quan công an. D. thanh tra chính phủ. Câu 17: Để bán mảnh đất là tài sản chung của hai vợ chồng, anh A cần A. thỏa thuận với vợ. B. xin ý kiến cha mẹ. C. tự giao dịch. D. tự quyết định. Câu 18: Phát biểu nào dưới đây không phải là trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình? A. Chủ động đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. B. Không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với từng thời kỳ nhất định. C. Chủ động tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình. D. Thường xuyên tuyên truyền pháp luật cho mọi người. Câu 19: UBND xã X cho phép công ty ông Y đặt cơ sở sản xuất trên địa bàn của xã. Chất thải của công ty đã gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở đó. Để tiếp tục hoạt động sản xuất của mình, công ty Y phải A. xây dựng hệ thống xử lý chất thải. B. đóng thuế đầy đủ. C. đưa tiền cho người dân để họ không kiện. D. tiếp tục thực hiện sản xuất kinh doanh. HOC24.VN 3 Câu 20: N và M rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường. Hành vi của N và M đã bị tòa án nhân dân huyện X xử phạt 10 năm tù.Việc xử phạt của tòa án thể hiện vai trò nào dưới đây của pháp luật? A. Tổ chức xã hội. B. Giáo dục chung. C. Quản lí xã hội. D. Cưỡng chế người khác. Câu 21: Anh A (20 tuổi) đủ điều kiện để đăng kí thành lập doanh nghiệp nhưng không được cấp giấy phép hoạt động. Anh đã làm đơn kiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền và được cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp. Việc khiếu nại đúng quy định pháp luật của A thể hiện vai trò nào dưới đây của pháp luật? A. Duy trì ổn định trật tự xã hội. B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. C. Đảm bảo sự phát triển của xã hội. D. Phát huy quyền của công dân. Câu 22: Hành vi vi phạm pháp luật với tính chất, mức độ vi phạm, hoàn cảnh như nhau thì từ người giữ chức vụ trong chính quyền đến người lao động bình thường đều phải chịu trách nhiệm pháp lí A. ưu tiên người lao động. B. khác nhau C. như nhau D. ưu tiên người giữ chức vụ. Câu 23: Khi thực hiện bình đẳng trong kinh doanh, mọi công dân đều có quyền A. lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. B. tự do kinh doanh mọi mặt hàng. C. thay đổi địa chỉ đăng kí kinh doanh. D. mở rộng sản xuất kinh doanh theo ý mình. Câu 24: Hành vi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự? A. Điều khiển xe máy đi ngược chiều của đường một chiều. B. Cố ý lây truyền HIV cho người khác. C. Lấy trộm ví tiền trị giá 450.000 đồng. D. Không thực hiện chia tài sản theo di chúc của người mất. Câu 25: Khẳng định nào dưới đây thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các tôn giáo? A. Công dân chỉ cần tôn trọng tôn giáo của mình. B. Công dân thuộc các tôn giáo khác nhau phải tôn trọng nhau. C. Công dân phải bảo vệ tôn giáo của mình. D. Công dân không được tự ý bỏ tôn giáo. Câu 26: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra? A. 18 tuổi. B. 12 tuổi. C. 16 tuổi. D. 14 tuổi. Câu 27: Hành vi không lạng lách, đánh võng khi đi xe máy trên đường của anh A là biểu hiện hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây? A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật. C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. Câu 28: Bình đẳng giữa cha mẹ và con được hiểu là A. cha, mẹ phải tôn trọng ý kiến của con. B. cha, mẹ phải chăm lo việc học tập và phát triển lành mạnh của con. C. cha, mẹ có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với con. D. cha, mẹ cùng nhau yêu thương, nuôi dưỡng, chăm sóc các con. HOC24.VN 4 Câu 29: Trong trường hợp bị một người hung hăng liên tục nhắn tin đe dọa giết, em sẽ chọn cách cách nào phù hợp nhất dưới đây để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mình? A. Trình báo và nhờ cơ quan công an bảo vệ. B. Tìm cách lẩn trốn để bảo toàn tính mạng. C. Báo cho bạn bè biết để cùng đối phó. D. Nhờ người thân đến đánh người đó trước để họ sợ. Câu 30: Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình là bình đẳng giữa A. anh - chị - em. B. ông bà và cháu. C. cha mẹ và con. D. vợ và chồng. Câu 31: Bạn G đã mượn một số truyện tranh của bạn A đọc nhưng không trả lại vì mâu thuẫn nảy sinh. Không những thế, G còn có ý định vứt truyện tranh đó đi. Hành vi của G trái với hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây? A. Thi hành pháp luật. B. Áp dụng pháp luật. C. Tuân thủ pháp luật. D. Sử dụng pháp luật. Câu 32: Nội dung nào sau đây không phải là quyền bình đẳng trong kinh doanh? A. Quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. B. Quyền chủ động mở rộng quy mô và ngành nghề. C. Quyền tự do lựa chọn, tìm kiếm việc làm. D. Quyền tự chủ đăng kí kinh doanh theo quy định pháp luật. Câu 33: Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là nội dung khái niệm nào dưới đây? A. Trách nhiệm pháp lí. B. Thực hiện pháp luật. C. Tuân thủ pháp luật. D. Vi phạm pháp luật. Câu 34: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về mọi vi phạm hành chính do lỗi cố ý? A. 12 tuổi. B. 14 tuổi. C. 16 tuổi. D. 18 tuổi. Câu 35: Hành vi nào sau đây được coi là thực hiện pháp luật? A. Hành vi hợp pháp. B. Hành vi chính trị. C. Hành vi đạo đức. D. Hành vi đẹp. Câu 36: Khi nộp hồ sơ đăng kí doanh nghiệp, ông Q được người cán bộ nhận hồ sơ nói rằng cá nhân không có quyền lựa chọn ngành nghề kinh doanh. Vậy ông Q có thể căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây để khẳng định mình có quyền này ? A. Mọi người có quyền kinh doanh bất cứ ngành nghề nào. B. Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. C. Mọi người có quyền tự do tuyệt đối về lựa chọn ngành nghề kinh doanh. D. Mọi người được pháp luật cho phép kinh doanh bất cứ ngành nghề nào. Câu 37: Mọi công dân đều bình đẳng về hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của mình trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây? A. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. B. Công dân bình đẳng về quyền. C. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. D. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ. Câu 38: Sử dụng pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức A. thực hiện nghĩa vụ và quyền công dân. B. thực hiện quyền công dân. C. không làm điều mà pháp luật cấm. D. thực hiện nghĩa vụ công dân. Câu 39: Nội dung nào sau đây không thể hiện tính quy phạm phổ biến của pháp luật? HOC24.VN 5 A. Được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, tất cả mọi người. B. Quy tắc xử sự chung. C. Khuôn mẫu chung. D. Được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh của Nhà nước. Câu 40: S (19 tuổi) và Q (17 tuổi) cùng lên kế hoạch đi cướp. Hai tên đã cướp xe máy và đâm người lái xe ôm trọng thương (thương tật 70%). Cả hai đều bình đẳng về trách nhiệm pháp lí nhưng xét điều kiện của từng người thì mức xử phạt với S là chung thân, với Q là 17 năm tù. Dấu hiệu nào dưới đây được Tòa án sử dụng làm căn cứ để đưa ra mức xử phạt không giống nhau đó? A. Hành vi của người phạm tội. B. Mức độ vi phạm của người phạm tội. C. Mức độ thương tật của người bị hại. D. Độ tuổi của người phạm tội. ----------- HẾT ----------
00:00:00