Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GD&ĐT BẮC NINH PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH ĐỀ TẬP HUẤN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề. Mã đề 818 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................... Câu 1: Một trong những nội dung của bình đẳng trong lao động là bình đẳng giữa A. người chủ lao động và người lao động. B. người mua lao động và người bán lao động. C. người sử dụng lao động và người lao động. D. người thuê lao động và người bán lao động. Câu 2: Trong cùng một điều kiện như nhau, hoàn cảnh như nhau, mọi công dân đều được hưởng quyền và phải làm nghĩa vụ như nhau là nội dung của khái niệm nào dưới đây? A. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. B. Công dân bình đẳng về trách nhiệm trước nhà nước. C. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. D. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ trước nhà nước. Câu 3: Để tìm việc làm phù hợp, anh H có thể căn cứ vào quyền bình đẳng A. trong tuyển dụng lao động. B. tự do lựa chọn việc làm. C. thay đổi nội dung hợp đồng lao động. D. trong giao kết hợp đồng lao động. Câu 4: Do mâu thuẫn cá nhân, Anh Y đã dựng chuyện bôi nhọ danh dự của anh X. Biết chuyện, anh X đã tố cáo hành vi của anh Y với ban giám đốc. Anh Y đã xâm phạm tới quan hệ nào của anh X? A. Nhân thân. B. Tài sản. C. Chính trị. D. Kinh tế. Câu 5: Nội dung nào dưới đây không nằm trong dấu hiệu vi pháp luật? A. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. B. Hành vi trái pháp luật. C. Trái với chuẩn mực đạo đức, phong tục tập quán. D. Chứa đựng lỗi của chủ thể. Câu 6: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là A. các tôn giáo được ưu tiên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ. B. các tôn giáo khác nhau sẽ có quy định khác nhau về quyền và nghĩa vụ. C. các tôn giáo có quyền hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật và được pháp luật bảo vệ. D. các tôn giáo đều có quyền tự do hoạt động không giới hạn. Câu 7: Hành vi nào dưới đây thể hiện hình thức tuân thủ pháp luật? A. Bạn L mượn xe đạp của bạn C và giữ xe rất cẩn thận. B. Bạn D không sử dụng máy tính của bạn H khi không được K cho phép. C. Bạn T vì thiếu tiền chơi điện tử nên đã lấy điện thoại của chị gái đi cầm đồ. D. Em A không hỏi trước mà tự ý sử dụng điện thoại của bạn cùng lớp. Câu 8: Nội dung nào dưới đây không thể hiện sự bình đẳng giữa vợ và chồng? A. Tôn trọng và giữ gìn danh dự, uy tín cho nhau. B. Giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt. HOC24.VN 2 C. Có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản riêng. D. Được đại diện cho nhau, thừa kế tài sản của nhau. Câu 9: Hoa năm nay 16 tuổi, bố yêu cầu Hoa phải nghỉ học và ở nhà lấy chồng, trong trường hợp này bố Hoa đã vi phạm quyền nào dưới đây? A. Quyền lao động của công dân. B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. C. Quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con cái. D. Quyền tự do kinh doanh của công dân. Câu 10: Hành vi xâm hại tới các quan hệ tài sản là vi phạm pháp luật A. hình sự. B. kỷ luật. C. hành chính. D. dân sự. Câu 11: Để có tiền biếu bố đẻ chữa bệnh, chị H đã bán chiếc xe máy có trước khi kết hôn mà bây giờ chị vẫn là người sở hữu. Chị H đang thực hiện quyền nào trong các quyền dưới đây? A. Sử dụng tài sản riêng của mình. B. Định đoạt tài sản riêng của mình. C. Chiếm hữu tài sản riêng của mình. D. Tự do đối với tài sản riêng của mình. Câu 12: Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện sử dụng pháp luật? A. Công dân khiếu nại. B. Học sinh đi học. C. Công dân nộp thuế. D. Công dân tự do kinh doanh. Câu 13: Mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây? A. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. B. Bình dẳng về quyền con người. C. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. D. Bình đẳng trước pháp luật. Câu 14: Biểu hiện nào dưới đây vi phạm quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con? A. Tôn trọng ý kiến của con. B. Chăm lo, giáo dục và tạo điều kiện cho con phát triển. C. Thương yêu con ruột hơn con nuôi. D. Nuôi dưỡng, bảo vệ quyền của các con. Câu 15: Khẳng định nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh? A. Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quy định của pháp luật. B. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên miễn giảm thuế. C. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được quyền vay vốn của Nhà nước. D. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên lựa chọn nơi kinh doanh. Câu 16: Cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm gọi là A. thi hành pháp luật. B. áp dụng pháp luật. C. sử dụng pháp luật. D. tuân thủ pháp luật. Câu 17: Quan hệ nào dưới đây là biểu hiện của bình đẳng trong hôn nhân? A. Quan hệ nhân thân và quan hệ tình cảm. B. Quan hệ nhân thân và quan hệ dân sự. C. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản. D. Quan hệ tình cảm và quan hệ tài sản. Câu 18: Trước khi mở của hàng bán vật liệu xây dựng, anh X đã đến cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp giấy phép kinh doanh và được cán bộ nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép. Hỏi anh X và cán bộ nhà nước đã thực hiện hình thức pháp luật nào dưới đây? A. Thi hành pháp luật và áp dụng pháp luật. B. Sử dụng pháp luật và thi hành pháp luật. HOC24.VN 3 C. Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật. Câu 19: Hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước thuộc loại vi phạm pháp luật nào dưới đây? A. Nội quy. B. Tài chính. C. Lao động. D. Kỉ luật. Câu 20: Hôn nhân là A. quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn. B. việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật. C. việc nam nữ có cuộc sống như vợ chồng. D. quan hệ giữa nam và nữ tổ chức cuộc sống chung. Câu 21: Trường hợp nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc? A. Anh T và chị N yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cản vì chị N là người dân tộc Nùng. B. Xã M được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước về phát triển kinh tế cho vùng đặc biệt khó khăn. C. Là người dân tộc Mông nên H được cộng điểm ưu tiên trong Kì thi THPT Quốc gia. D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện X là người dân tộc Tày. Câu 22: Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường X cùng Công ty B lợi dụng chức vụ để tham ô 14 tỷ đồng. Mặc dù cả hai đều giữ chức vụ cao nhưng vẫn bị xét xử nghiêm minh. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về A. trách nhiệm pháp lí. B. nghĩa vụ kinh doanh. C. trách nhiệm kinh doanh. D. nghĩa vụ pháp lí. Câu 23: Do làm ăn ngày càng có lãi, doanh nghiệp tư nhân X đã quyết định mở rộng thêm quy mô sản xuất. Doanh nghiệp X đã thực hiện quyền nào của mình dưới đây? A. Quyền chủ động mở rộng quy mô kinh doanh. B. Quyền định đoạt tài sản. C. Quyền kinh doanh đúng ngành nghề. D. Quyền tự chủ đăng kí kinh doanh. Câu 24: Ở một số nơi có hiện tượng nhiều học sinh “đánh hội đồng” một học sinh khác, quay clip rồi tung lên mạng xã hội. Hành vi này đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân? A. Quyền được bảo đảm an toàn uy tín cá nhân. B. Quyền được bảo đảm an toàn cuộc sống. C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. D. Quyền được tôn trọng. Câu 25: Nội dung nào dưới đây không thuộc bản chất xã hội của pháp luật? A. Pháp luật bắt nguồn từ xã hội. B. Pháp luật vì sự phát triển của xã hội. C. Pháp luật phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị. D. Pháp luật do các thành viên của xã hội thực hiện. Câu 26: Dấu hiệu nào dưới đây không phải là biểu hiện hành vi trái pháp luật? A. Công dân không làm những việc phải làm theo quy định của pháp luật. B. Công dân làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật. C. Công dân làm những việc xâm phạm đến các quan hệ xã hội. HOC24.VN 4 D. Công dân làm những việc được pháp luật cho phép làm. Câu 27: Công an chỉ được bắt người trong trường hợp A. có yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp. B. có quyết định của tòa án nhân dân các cấp. C. có yêu cầu của Hội đồng nhân dân các cấp. D. có yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lí người lao động. Câu 28: Ranh giới để phân biệt pháp luật với đạo đức là ở tính A. ứng dụng trong đời sống xã hội. B. quyền lực, bắt buộc chung. C. xác định chặt chẽ về mặt hình thức. D. quy phạm, phổ biến. Câu 29: Hành vi nào dưới đây là hành vi vi phạm pháp luật? A. Bán hàng trong hội chợ. B. Bán hàng tại vỉa hè. C. Bán hàng tại nhà riêng. D. Bán hàng trong siêu thị. Câu 30: Ở xã, H thường xuyên chứng kiến anh N đánh vợ. H nhiều lần khuyên can nhưng N không sửa đổi. Theo em, H cần phải làm gì? A. Tuyên truyền cho thành viên trong gia đình về luật phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới. B. Không báo với chính quyền địa phương vì sợ mất tình làng nghĩa xóm. C. Không quan tâm vì đó là việc riêng của từng gia đình nên để họ tự giải quyết. D. Báo với chính quyền địa phương nơi gần nhất và trợ giúp có hiệu quả với nạn nhân bạo lực gia đình. Câu 31: Nhà nước và người sử dụng lao động sẽ có chính sách ưu đãi đối với người lao động A. có thâm niên công tác trong nghề. B. có hiểu biết nhất định về nghề nghiệp. C. có bằng tốt nghiệp đại học. D. có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao. Câu 32: Bạn M nói với bạn A, cả Hiến pháp và Luật giáo dục đều quy định về quyền và nghĩa vụ học tập của công dân. Việc quy định đó thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? A. Tính quyền lực, bắt buộc chung. B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. Câu 33: Việc làm nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật? A. Xây dựng hệ thống cơ quan quốc phòng trong sạch, vững mạnh. B. Xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, dân chủ, nghiêm minh. C. Xử lí kiên quyết những hành vi tham nhũng không phân biệt, đối xử. D. Xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp với yêu cầu của thời kỳ hội nhập. Câu 34: Sau nhiều lần B rủ rê đi chặt phá rừng, anh K vẫn cương quyết từ chối. Hành vi của anh K đã thực hiện hình thức pháp luật nào dưới đây? A. Áp dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. C. Sử dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật. Câu 35: Cửa hàng sản xuất bánh kẹo của anh K bị cơ quan chức năng có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh vì sử dụng nguyên liệu không đảm bảo. Việc làm của cơ quan nhà nước đã thể hiện đặc nào dưới đây của pháp luật? A. Tính phổ biến. B. Tính quyền lực, bắt buộc chung. C. Tính quy phạm. D. Tính bắt buộc. HOC24.VN 5 Câu 36: B sang nhà hàng xóm lấy trộm xe đạp. Khi bị chủ nhà phát hiện, B đã đánh trọng thương chủ nhà. Trong tình huống trên, B sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lí nào? A. Hình sự và dân sự. B. Dân sự và hành chính. C. Hình sự và hành chính. D. Dân sự và kỉ luật. Câu 37: Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức có nghĩa là nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật đều không trái với A. đạo đức. B. nội quy. C. phong tục tập quán. D. Hiến pháp. Câu 38: N là người dân tộc thiểu số được cộng 2 điểm ưu tiên trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Điều này thể hiện A. các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng về chính trị B. các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng về văn hóa. C. các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng về kinh tế. D. các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng về giáo dục. Câu 39: Khẳng định nào dưới đây là đúng với quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân? A. Cha mẹ được quyền đánh con khi con hư. B. Bất kì ai cũng không được quyền đánh người khác. C. Chỉ những người có thẩm quyền mới được đánh người khác. D. Ông bà được đánh cháu để dạy bảo cháu. Câu 40: Xưởng chế biến thực phẩm của chị H thường xuyên xả chất thải chưa xử lý ra dòng sông cạnh xưởng. Hành vi này đã vi phạm hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây A. Tuân thủ pháp luật. B. Thi hành pháp luật. C. Áp dụng pháp luật. D. Sử dụng pháp luật. ----------- HẾT ----------
00:00:00