Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Trang 1/4 – Mã đề 003 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THAM KHẢO (Đề có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: ............................................................................... Số báo danh: .................................................................................... Mã đề 003 Câu 1. Quyền nào dưới đây của công dân là cơ sở để hình thành cơ quan quyền lực nhà nước? A. Khiếu nại và tố cáo. B. Bầu cử và ứng cử. C. Tham gia quản lí xã hội. D. Tự do ngôn luận, báo chí. Câu 2. Bất cứ công dân nào điều khiển xe gắn máy vào đường ngược chiều đều bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt là thể hiện bình đẳng về trách nhiệm A. pháp lí. B. cá nhân. C. xã hội.D. cộng đồng. Câu 3. Bắt người phạm tội quả tang là công dân thực hiện đúng quyền bất khả xâm phạm về A. địa vị. B. danh tính. C. đời tư. D. thân thể. Câu 4. Nhà nước tạo mọi điều kiện để công dân thuộc các dân tộc khác nhau đều được bình đẳng về A. cơ hội học tập. B. nhu cầu hưởng thụ. C. mức thuế thu nhập. D. phát triển kĩ năng. Câu 5. Quyền khiếu nại thể hiện mối quan hệ giữa A. cộng đồng và cá nhân. B. nhà nước và công dân. C. nhà nước và xã hội. D. cộng đồng và đoàn thể. Câu 6. Phát biểu ý kiến trong các buổi sinh hoạt lớp là học sinh thực hiện quyền A. chủ động phán quyết. B. tự do ngôn luận. C. tích cực đàm phán. D. công khai phê bình. Câu 7. Tiếp cận các phương tiện thông tin đại chúng là công dân thực hiện quyền được A. điều phối. B. đãi ngộ. C. phát triển. D. đầu tư. Câu 8. Vợ chồng cùng bàn bạc và thống nhất phương pháp giáo dục con cái là thể hiện nội dung quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong A. môi trường xã hội.B. định hướng nghề nghiệp. C. quan hệ nhân thân.D. phạm vi gia tộc. Câu 9. Cá nhân, tổ chức làm những gì mà pháp luật cho phép là thực hiện pháp luật theo hình thức A. sử dụng pháp luật. B. thi hành pháp luật. C. phổ biến nội quy. D. thực hiện nội quy. Câu 10. Theo quy định của pháp luật, bất cứ công dân nào cũng được A. tham gia nghĩa vụ quân sự. B. thay đổi loại hình doanh nghiệp. C. học thường xuyên, học suốt đời. D. đăng kí chuyển nhượng bản quyền. Câu 11. Quyền sáng tạo có nghĩa là mọi công dân được tự do A. chuyển giao công nghệ. B. cung cấp phần mềm. C. nghiên cứu khoa học. D. lựa chọn ngành nghề. Câu 12. Việc thu chi các khoản đóng góp cho hoạt động ngoại khóa trong nhà trường phải được phụ huynh học sinh A. xem xét, giải quyết.B. lĩnh hội, điều phối. C. tham vấn, thẩm định.D. giám sát, kiểm tra. Câu 13. Để thực hiện nghĩa vụ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình công dân cần dựa vào A. pháp luật của nhà nước. B. quy ước của cộng đồng. C. chuẩn mực của đạo đức. D. giá trị của truyền thống. Trang 2/4 – Mã đề 003 Câu 14. Lấn chiếm hành lang an toàn giao thông làm nơi bán hàng là công dân đã vi phạm pháp luật A. hành chính. B. dân sự. C. lao động. D. kinh doanh. Câu 15. Khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều được thành lập doanh nghiệp là nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực A. công vụ.B. kinh doanh. C. dân sự.D. việc làm. Câu 16. Để mọi công dân đều bình đẳng về trách nhiệm pháp lí, Nhà nước không ngừng đổi mới và hoàn thiện A. phương pháp tiếp cận.B. hệ thống pháp luật. C. thể chế chính trị.D. quy trình giám sát. Câu 17. Hình thức văn bản nào dưới đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật? A. Quy chế hoạt động của khu dân cư. B. Thông tư của Bộ trưởng. C. Nghị định của Thủ tướng Chính phủ. D. Quyết định của Chủ tịch nước. Câu 18. Công dân không vi phạm hành chính trong trường hợp nào dưới đây? A. Tự ý nghỉ việc. B. Cổ vũ đánh bạc. C. Lấn chiếm vỉa hè. D. Sử dụng ma túy. Câu 19. Công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý phá khóa vào nhà người khác để A. dập tắt đám cháy. B. thăm dò tin tức. C. giải cứu người bị nạn. D. bắt tội phạm truy nã. Câu 20. Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là nội dung cơ bản của pháp luật về A. quy trình bảo hiểm. B. lĩnh vực xã hội. C. lựa chọn dịch vụ y tế. D. áp dụng chính sách bảo trợ. Câu 21. Chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu? A. Cảnh sát khu vực. B. Cán bộ thanh tra liên ngành. C. Thủ trưởng cơ quan nhà nước. D. Nhân viên hòa giải. Câu 22. Công dân thực hiện quyền được phát triển trong trường hợp nào dưới đây? A. Đăng kí bản quyền. B. Tuyển dụng chuyên gia. C. Bồi dưỡng tài năng. D. Sáng tác âm nhạc. Câu 23. Theo quy định của pháp luật, cha mẹ không được tạo cho con A. áp lực. B. thử thách. C. cơ hội. D. kì vọng. Câu 24. Chị T tự nhận là bạn của con trai bà H và lừa của bà 100 triệu đồng rồi bỏ trốn. Trong trường hợp này, chị T đã vi phạm pháp luật nào dưới đây? A. Kỉ luật.B. Hình sự.C. Dân sự.D. Hành chính. Câu 25. Khi đến Ủy ban nhân dân xã xác nhận lí lịch cá nhân làm hồ sơ du học, bạn A hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo sự hướng dẫn của cán bộ ủy ban. Bạn A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? A. Áp dụng pháp luật.B. Tuân thủ pháp luật.C. Thi hành pháp luật.D. Điều chỉnh pháp luật. Câu 26. H và M là nhân viên bán hàng cho công ty dược phẩm C. Cả hai cùng đạt doanh thu cao nên đều được đề nghị khen thưởng nhưng do làm mất lòng con trai giám đốc, H bị loại khỏi danh sách trên. Trong trường hợp này, Giám đốc đã vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây? A. Lao động.B. Kinh doanh. C. Hành chính. D. Dân sự. Câu 27. Sau giờ học, thấy A và các bạn cùng lớp vẫn tụ tập chơi đá bóng trong sân trường nên nhân viên bảo vệ tiện tay cầm quyển sổ trực gõ vào đầu A yêu cầu cả nhóm giải tán. B chụp được hình ảnh đó đã chia sẻ trên mạng xã hội. Khi bị Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường dùng bức ảnh đó gây sức ép, Hiệu trưởng buộc phải ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với bảo vệ. Trong trường hợp này, bảo vệ cần sử dụng quyền nào dưới đây cho phù hợp? A. Đàm phán.B. Tố cáo.C. Khiếu nại.D. Tham vấn. Trang 3/4 – Mã đề 003 Câu 28. Phát hiện A đang bẻ khóa để lấy trộm xe máy, công an viên B xông vào bắt giữ rồi đưa người và tang vật về trụ sở Công an phường. Vì A kháng cự quyết liệt, anh B đã buông lời nhục mạ và đánh gãy tay A. Trong trường hợp này, anh B không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? A. Bất khả xâm phạm về tính mạng.B. Được bảo hộ về nhân phẩm. C. Được bảo hộ về sức khỏe.D. Bất khả xâm phạm về thân thể. Câu 29. Chị C là nhân viên bán hàng của công ty X nhưng thường xuyên đi làm muộn mà không có lí do chính đáng khiến doanh thu của đơn vị bị ảnh hưởng. Chị C phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây? A. Kỉ luật.B. Cải chính.C. Hành chính. D. Lao động. Câu 30. Trong quá trình bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi có lời nhờ anh H là nhân viên dưới quyền bỏ phiếu cho chị gái mình, Giám đốc T luôn đứng cạnh anh theo dõi, giám sát. Vì mang ơn Giám đốc, anh H buộc phải đồng ý. Giám đốc T đã không thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử nào dưới đây? A. Phổ thông.B. Bỏ phiếu kín.C. Trực tiếp.D. Bình đẳng. Câu 31. Sau khi trúng xổ số 1 tỉ đồng, anh S đã lập tức hoàn thiện hồ sơ cho con gái học lớp 9 đi du học mặc dù vợ, con anh đều phản đối. Trong trường hợp này, anh S đã vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ nào dưới đây? A. Tài sản.B. Nhân thân. C. Nhân sự.D. Tài chính. Câu 32. Chị A và chị B cùng đăng kí làm đại lí bán hàng cho doanh nghiệp tư nhân Z. Biết hồ sơ của chị A đầy đủ, đúng quy định, chị B rất lo lắng vì mình thiếu một số chứng chỉ quan trọng. Do có tình cảm riêng nên Giám đốc chỉ phê duyệt hồ sơ của chị B. Trong trường hợp này, chị A bị vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây? A. Kinh doanh. B. Hành chính. C. Lao động.D. Công vụ. Câu 33. Bạn T viết bình luận, đưa ra quan điểm của mình về hình thức thi trắc nghiệm khách quan trong kì thi Trung học phổ thông quốc gia 2017 trên cổng thông tin điện tử của Bộ giáo dục và Đào tạo. Bạn T đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân? A. Tự do ngôn luận.B. Thay đổi phương thức giáo dục. C. Tham gia quản lí nhà nước.D. Tích cực đàm phán. Câu 34. Không bằng lòng với cách thức khắc phục sự cố môi trường của nhà chức trách, người dân xã X đồng loạt tràn ra đường quốc lộ để phản đối làm giao thông bị ùn tắc kéo dài. Trong trường hợp này, người dân xã X đã vận dụng sai quyền nào dưới đây của công dân? A. Đàm phán.B. Thuyết phục.C. Khiếu nại.D. Tố cáo. Câu 35. Bệnh viện X đã nâng cấp hệ thống xử lí rác thải đạt chuẩn theo quy trình của Nhật Bản là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực nào dưới đây? A. Tiết kiệm năng lượng.B. Nghiên cứu khoa học. C. Cân bằng sinh thái.D. Bảo vệ môi trường. Câu 36. Thấy N hát hay, nhà trường đã tạo điều kiện cho em tham gia diễn đàn âm nhạc để có cơ hội được học hỏi giao lưu với các nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Trong trường hợp này, N đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân? A. Phát triển.B. Học tập.C. Sáng tạo.D. Tham vấn. Câu 37. Vô tình phát hiện bố rút tiền của công ty gia đình để mua nhà cho người tình đúng lúc chuẩn bị đi du học, K chán nản nên thường xuyên đến các vũ trường để giải khuây. Tại đây K đã bị X dụ dỗ uống rượu say và ép quan hệ tình dục. Mẹ K lo lắng nên đã đặt cọc 300 triệu cho ông L nhờ chạy học bổng chính phủ cho con đi du học. Trong trường hợp này, hành vi của người nào dưới đây cần bị tố cáo? A. Mẹ K, X và ông L.B. X và ông L. C. Bố mẹ K, X và ông L.D. Mẹ con K và ông L. Trang 4/4 – Mã đề 003 Câu 38. Vì vợ bị vô sinh, Giám đốc X đã cặp kè với cô V để mong có con nối dõi tông đường. Khi biết mình có thai, cô V ép Giám đốc phải sa thải chị M trợ lí đương nhiệm và kí quyết định cho cô vào vị trí đó. Được M kể lại, vợ giám đốc ghen tuông đã buộc chồng đuổi việc cô V. Nể vợ, ông X đành chấp nhận. Trong trường hợp này, ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động? A. Vợ chồng Giám đốc.B. Giám đốc X và cô V. C. Vợ chồng Giám đốc X và cô V.D. Vợ chồng Giám đốc X và chị M. Câu 39. Ông A có con gái tên T đang học lớp 11 đã đạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2017. Khi biết tin T yêu H là thanh niên không nghề nghiệp lại nghiện hút, ông A đã rất bất ngờ. Ông vừa tìm cách giám sát con gái chặt chẽ, vừa thuê D đánh H. Trong một lần ông A về quê, T rủ H đến nhà chơi. Thấy trên bàn trang điểm có chiếc nhẫn kim cương, H lấy trộm và mang bán được 500 triệu đồng rồi xui người yêu cùng bỏ trốn. Trong trường hợp trên, những ai phải chịu trách nhiệm pháp lí? A. Ông A, D và H. B. Ông A, D, H và T. C. Ông A, D và T. D. Ông A, T và H. Câu 40. Chị Y đã nhờ anh K sửa giúp máy tính. Phát hiện trong hòm thư điện tử của chị Y có nhiều mẫu thiết kế mới, anh K đã vội vã sao chép. Sau đó K tâm sự và nhờ X làm môi giới để bán những mẫu đó cho công ty thời trang Z. Vì mẫu đẹp, K và X đã được trả một khoản tiền lớn. Trong trường hợp này, ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn, bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân? A. Anh K và công ty Z. B. Anh K. C. Anh K, X và công ty Z. D. Anh K và anh X. ------------------------ HẾT ------------------------
00:00:00