Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: SINH HỌC 8 Điểm Lời nhận xét của giáo viên ĐỀ 1 I. Trắc nghiệm: ( 5,0điểm). Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1: Chức năng của dây thần kinh tủy: a.Dẫn truyền xung thị giác b.Dẫn truyền xung cảm giác và xung vận động c. Dẫn truyền xung thính giác d. Không dẫn truyền Câu 2: Điều nào sau đây đúng khi nói về cấu tạo của tuỷ sống: A. Chất xám ở trong, chất trắng ở ngoài. B. Chất xám ở ngoài, chất trắng ở trong C. Chất xám ở trên,chất trắng ở dưới. D. Chất xám ở dưới, chất trắng ở trên. Câu 3: Hệ bài tiết của nước tiểu gồm các cơ quan : A. Thận, cầu thận, bóng đái. B. Thận, bóng đái, ống đái. C. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái. D. Thận, ống thận, bóng đái. Câu 4: Chức năng của nơron là: A. Hưng phấn và dẫn truyền. B. Trung tâm điều khiển của các phản xạ. C. Cảm ứng và dẫn truyền các xung thần kinh. D. Tiếp nhận các kích thích. Câu 5: Nước tiểu đầu được hình thành ở : A.Cầu thận B.Nang cầu thận C.Ống thận D.Bể thận Câu 6: Ở da, bộ phận nào đảm nhận chức năng bài tiết và tỏa nhiệt: A.Cơ quan thụ cảm B. Tuyến nhờn C. Tuyến mồ hôi D. Cơ co chân lông Câu 7: Khi kích thích chi sau bên trái ở ếch đã hủy não để nguyên tủy bằng dung dịch HCl 1%, chi sau bên phải co nhưng chi sau bên trái không co chứng tỏ: A. Rễ sau bên trái bị đứt B. Rễ sau bên phải bị đứt. C. Rễ trước bên trái bị đứt. D. Rễ trước bên phải bị đứt Câu 8: Ở thận các đơn vị chức năng gồm : A. Nang cầu thận , cầu thận . B. Nang cầu thận , ống thận . C. Ống thận , cầu thận . D. Cầu thận , nang cầu thận, ống thận . Câu 9: Khi trời quá nóng da có phản ứng : A . Mao mạch dưới da dãn tiết mồ hôi nhiều . B . Mao mạch dưới da dãn . C. Mao mạch dưới da co . D . Mao mạch dưới da co , cơ chân Câu 10: Cấu tạo của thận gồm: A. Phần vỏ, phần tủy, bể thận, ống dẫn nước tiểu B. Phần vỏ, phần tủy, bể thận C. Phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng D. Phần vỏ và phần tủy với các đơn vị chức năng của thận cùng các ống góp, bể thận HOC24.VN 2 II. Tự luận( 5,0điểm). Tại sao nói dây thần tủy là dây pha. ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
00:00:00