Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 11 CHƯƠNG III: CACBON - SILIC A. TRẮC NGHIỆM Câu 1 : Quá trình thổi từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch NaOH, sản phẩm thu được cuối cùng là A.NaHCO3, Na2CO3 B.NaHCO3 C.Na2CO3 D.Không xác định Câu 2:Cho giấy quì tím vào dung dịch đựng nước, sục khí CO2 vào . Đun nóng bình một thời gian. Màu của quì tím: A. Không đổi màu B. Chuyển sang màu đỏ. C.Chuyển sang màu đỏ, sau đó lại chuyển sang màu tím D.Chuyển sang màu xanh. Câu 3: Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách: A.Đun SiO2 với NaOH nóng chảy B.Cho SiO2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng C.Cho dung dịch K2SiO3 tác dụng với dung dịch NaHCO3 D.Cho Si tác dụng với dung dịch NaCl Câu 4 : Chất nào không phải là một dạng thù hình của cacbon ? A.Kim cương B.Than chì C.Đá vôi D.Cacbon vô định hình Câu 5: Vì sao người ta có thể sử dụng nước đá khô (CO2 rắn) để tạo môi trường lạnh và khô trong việc bảo quản thực phẩm và hoa quả tươi? A.Nước đá khô có khả năng hút ẩm B. Nước đá khô có khả năng thăng hoa C. Nước đá khô có khả năng khử trùng D. Nước đá khô có khả năng dễ hóa lỏng Câu 6: Ngành công nghiệp silicat không tạo ra sản phẩm nào ? A.Chất dẻo B.Xi măng C.Gốm sứ D.Thủy tinh Câu 7: Khi cho nước tác dụng với oxit axit không tạo thành axit, thì oxit đó có thể là : A. SiO2 B. CO2 C. SO2 D. NO2 Câu 8: Phản ứng nào chứng minh cacbon có tính oxi hóa ? A. C + O2 CO2 B. C + CO2 2CO C. C + 2CuO 2Cu + CO2 D. 4Al + 3C Al4C3 B. TỰ LUẬN Bài 1: Viết các phương trình hoá học để hoàn thành dãy chuyển hoá hoá học sau: C → CO2 → KHCO3 → K2CO3 → BaCO3 → CO2 Bài 2: Có 4 khí đựng trong 4 lọ riêng biệt là : Cl2, HCl, CO2 và O2. Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết từng khí đựng trong mỗi lọ. Viết phương trình hoá học minh hoạ. Bài 3: Nung 40g CuO với C dư. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được dẫn vào bình đựng 100ml dung dịch NaOH nồng độ a M, sau phản ứng thu được dung dịch A. Dung dịch A có khả năng tác dụng tối đa 100ml dung dịch KOH 1M. a)Viết phương trình hóa học xảy ra b) Giá trị của a là bao nhiêu? c) Xác định thành phần % các muối thu được sau phản ứng
00:00:00