Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: ĐỊA LÍ 9 Bài số 1 Phần I: Trắc nghiệm Câu 1: Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm quần cư thành thị nước ta ? A. các đô thị lớn có mật độ dân số rất cao. B. Nhìn chung các đô thị đều có nhiều chức năng. C. Hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. D. Ở nhiều đô thị, kiểu " nhà ống" san sát nhau khá phổ biến. Câu 2: Các tỉnh cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ là địa bàn cư trú chủ yếu của các dân tộc nào? A. Tày, Nùng. B. Mông, Dao. C. Chăm, Khơ me. D. Thái, Mường. Câu 3: Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm nguồn lao động nước ta ? A. Dồi dào và tăng nhanh. B. Lao động có trình độ rất cao. C. Có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật. D. Có kinh nghiệm sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Câu 4: Chợ Đồng Xuân nằm ở đâu? A. Huế. B. Hà Nội. C. Tp. Hồ Chí Minh. D. Đà Nẵng. Câu 5: Ý nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp trọng điểm ? A. Chiếm tỉ trọng cao trong giá trị sản xuất công nghiệp. B. Phát triển dựa trên những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên. C. Phân bố rộng khắp trên hầu hết các tỉnh nước ta. D. Nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ lực. Câu 6: Ngành nào sau đây thuộc nhóm dịch vụ tiêu dùng : A. Tài chính, tín dụng. B. Thương nghiệp, dịch vụ sửa chữa. C. Giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. D. Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông . Câu 7: Đâu không phải là khó khăn của ngành thuỷ sản nước ta? A. Nghề thuỷ sản đòi hỏi vốn lớn. B. Môi trường vùng ven biển bị suy thoái. C. Nguồn lợi thuỷ sản bị suy giảm mạnh. D. Ngư dân có nhiều kinh nghiệm. Câu 8: Đối với sản xuất nông nghiệp, đất đai được xem là gì? A. Địa bàn phân bố các khu dân cư. B. Nơi xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội,.. C. Tư liệu sản xuất không thể thay thế được. D. Nơi sinh sống của các sinh vật. Phần II: Tự luận Dựa vào bảng số liệu: NămTổng sốGia súc Gia cầmS.P trứng, sữaP.P chăn nuôi 1990 100,0 63,9 19,3 12,9 3,9 2002 100,0 62,8 17,5 17,3 2,4 a/ Vẽ biểu đồ cột thể hiện cơ cấu giá trị ngành chăn nuôi nước ta. b/ Nhận xét qua biểu đồ đã vẽ.
00:00:00